Sagatavots buklets par citu valstu pieredzi aļģu ražošanā

PielikumiPrint

Eiropas Zivsaimniecības sadarbības tīkla (FARNET) sagatavotā bukletā apkopoti praktiski dažādu valstu padomi Zivsaimniecības vietējām rīcības grupām (ZVRG), projektu virzītājiem un vietējas nozīmes ieinteresētām personām par to, kā īstenot aļģu ražošanu savā teritorijā atbilstoši ES centieniem atbalstīt šo sektoru.

Ne visas aļģes ir jūraszāles! Atbilstīgi Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) definīcijai aļģes un no aļģēm gatavoti produkti ir aļģu biomasa, aļģu ekstrakti vai attīrīti savienojumi no tādām aļģēm, kas vai nu ievāktas brīvā dabā, vai izaudzētas audzēšanas sistēmās. Aļģes var izmantot dažādi, bet Eiropas Zaļais kurss uzsver to nozīmi pārtikā kā ilgtspējīgu, alternatīvu olbaltumvielu avotu.

Tomēr pašreizējie ražošanas apjomi Eiropā pilnībā neapmierina no aļģēm gatavoto produktu tirgus pieprasījumu Eiropā — tas ik gadu pieaug par 7 % līdz 10 %. Tādējādi aļģu imports vairāk nekā trīs reizes pārsniedz Eiropas eksportu. Zaļā kursa ietvaros izveidotās, Komitejas izstrādātās “aļģu stratēģijas” mērķis ir padarīt ES aļģu sektoru ilgtspējīgāku un saimnieciski patstāvīgāku. Stratēģijā iekļauti pasākumi, kuru mērķis ir palielināt aļģu kā pārtikas produkta ražošanas apjomus Eiropā, vienlaikus atbalstot arī vairākus citus aļģu izmantošanas veidus, tostarp dzīvnieku barības, mēslojuma un medikamentu ražošanā un, īpaši būtiski, veicinot aprites ekonomiku.

Sīkāka informācija pielikumā.

Pievienot komentāru