Gulbenes novada iedzīvotāju forums

Datums: 
8. Aprīlis, 2015
Vieta: 
Gulbenes Kultūras centra 3. stāvā
Nozare: 

Gulbenes novada pirmais Iedzīvotāju forums notiks 8.aprīlī plkst. 10 Gulbenes Kultūras centra 3. stāvā, O. Kalpaka ielā 60, Gulbenē, kurā aicināts piedalīsies ikviens Gulbenes novada iedzīvotājs.

 Līdz šim iedzīvotāji aktīvi piedalījās 14 apkaimes ideju darbnīcās. Tajās ir iegūtas daudzas labas atziņas, idejas un uzsākta to īstenošana.

 Kas ir iedzīvotāju forums?

 Iedzīvotāju forums ir iedzīvotāju saiets, kura laikā iedzīvotāji sanāk kopā, vērtē pagasta, novada un savas dzīves vides kvalitāti, pieņem lēmumus par izmaiņām, ko vēlas piepildīt jau tuvākajā nākotnē, un vienojas par to, ko un kādā veidā varētu pašu spēkiem mainīt un izdarīt. Iedzīvotāju foruma mērķis ir iedibināt konkrētā novada un apkaimes iedzīvotāju līdzdalības tradīcijas vietējās attīstības plānošanā un plānotā īstenošanā, attīstot sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām un sektoriem – pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem. Iedzīvotāju forumā piedalās dažādas sabiedrības grupas, kopīgi nosakot vietējās kopienas attīstībai svarīgākās prioritātes un izveidojot darba grupas to realizēšanai. Iedzīvotāju foruma gala ziņojumā tiek apkopoti visi forumā paustie viedokļi. Tā rīkošanā tiek iesaistīti pārstāvji no visām vietējās sabiedrības grupām, visas aktivitātes tiek īstenotas brīvprātīgi, balstoties uz pašu iedzīvotāju interesi un iniciatīvu.

 Foruma uzdevumi ir:

- apzināt apkaimes stiprās un vājās puses, problēmas un attīstības prioritātes;

- panākt vienošanos dažādu sabiedrības grupu starpā par problēmu risinājumiem;

- izveidot darba grupas iesaistot vietējās sabiedrības pārstāvjus, lai panāktu problēmu risinājumus – īstenotu konkrētus projektus, aktivitātes.

 Gulbenes novada 1. Iedzīvotāju foruma darbs tiks organizēts darba grupās, lai, radoši strādājot, kopīgi spētu atrast pēc iespējas vairāk oriģinālu risinājumu aktuālām problēmām. Aicinām katru, kuram ir idejas un vēlme darboties, piedalīties, kopīgi domāt par to, kā uzlabot sociālo situāciju novadā, kāda ir pašvaldības, uzņēmēju un NVO sadarbība, kādas ir izglītības iespējas novadā, kā novadā attīstās uzņēmējdarbība, kas jauns ir kultūras, sporta un atpūtas jomā, kādas iespējas ir jauniešiem novadā, kā organizēt viņu brīvā laika saturīgāku pavadīšanu, kas risināms vides un drošības jomā, kā attīstīt tūrisma iespējas novadā.

Biedrība „SATEKA” īsteno Borisa un Ināras Teterevu fonda apstiprināto projektu:

Apkaimes darbnīcas un iedzīvotāju forums Gulbenes novadā”.

Reģions filtram: