IZBRAUKUMA SEMINĀRS „LEADER programmas 2007. – 2013. rezultāti un ietekme LP Sēlija teritorijā”