LEADER atbalsts Ādažu novadā

Datums: 
23. Novembris, 2020 līdz 23. Decembris, 2020
Reģions: 
Vieta: 
Biedrība 'Gaujas partnerība'
Nozare: 

VRG 'Gaujas partnerība' aicina interesentus piedalīties LEADER projektu konkursā "1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai”.
Aktuālā projektu konkursa ietvaros, paredzēts veicināt lauksaimniecības un citas uzņēmējdarbības attīstību Ādažu novada teritorijā (vietējās produkcijas realizēšanu tirgū gan Ādažu novada teritorijā, gan pilsētās (izņemot Rīgu), kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 15000), kā arī veicināt darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšanu, tādā veidā sekmējot darbinieku produktivitāti un uzņēmumu saimniecisko darbību.
Projektu iesniegšana no 23.11.2020. - 23.12.2020.
Detalizētāka informācija: www.gaujaspartneriba.lv

Kontaktinformācija: 
gaujaspartneriba@inbox.lv
Reģions filtram: