Gulbenes novadā biedrība “Sateka” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu uzņēmējdarbībā.

Datums: 
1. Novembris, 2021 līdz 30. Novembris, 2021
Vieta: 
Gulbenes novads
Nozare: 

Gulbenes novadā biedrība “Sateka” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu uzņēmējdarbībā. Tā ir lieliska iespēja novada iedzīvotājiem attīstīt savu biznesa ideju, veicinot kopējo novada attīstību, iesniedzot projektu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”. Projektu pieņemšanas 10. kārta tiek izsludināta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai Rīcībā 1.1. "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība".

Projektu iesniegumu iesniegšanas laiks ir no 2021. gada 1. novembra līdz 2021. gada 1. decembrim Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: līdz 50 000 EUR, minimālā – nav noteikta. Atbalsta intensitāte kopprojektiem 80%, bet pārējiem projektiem 70%. Projektā paredzēts atbalstīt jaunu uzņēmumu radīšanu un esošo uzņēmumu darbības uzlabošanu, tajā skaitā tūrisma nozarē un lauksaimniecības produktu pārstrādē, kā arī jaunu (neesošu) produktu un pakalpojumu radīšanu, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanu un to realizēšanu tirgū. Plašāku informāciju par projektu konkursu iespējams saņemt biedrībā “Sateka”.

Kontaktinformācija: 
Daiga Gargurne Tel. 29177019 vai epasts: daiga@sateka.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
sateka.jpg146.83 KB
Reģions filtram: