Mācības atceltas! Augu aizsardzības līdzekļu droša, agronomiski un ekonomiski pamatota lietošana.

Pieteikties šeit

+371
Datums: 
22. Februāris, 2022 līdz 11. Marts, 2022
Reģions: 
Vieta: 
Bauska
Nozare: 

Mācības atceltas!

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra Bauskas birojs organizēs mācības:

Augu aizsardzības līdzekļu droša, agronomiski un ekonomiski pamatota lietošana.

Mācības ir ar līdzfinansējumu (Maksas lielums atkarīgs no saimniecības apgrozījuma, mācību grupas lieluma u.c. apstākļiem)

Mācības notiks e-vidē zoom 22. un 24. Februārī un1; 8; 11. Martā plkst 10:00 līdz 15:00

Praktiskās nodarbības 9. Martā plkst 10:00 līdz 14:00

Mācību garums 32h

Mācību noslēgumā būs iespēja kārtot eksāmenu:

2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību iegūšanai.
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apliecību iegūšanai.

2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšana.

Mācībām pieteikties pie konsultantiem!

Edgars dzelme (Augkopības konsultants) Tel 20060859, edgars.dzelme@llkc.lv

Kristaps Stallīts (Uzņēmējdarbības konsultants) Tel 20267734, kristaps.stallits@llkc.lv

PIETEIKTIES ELEKTRONISKI https://www.visidati.lv/aptauja/1825402824/

Mācību programmas tēmas:

Augu aizsardzības jēdziens, normatīvie akti un darba organizācija augu aizsardzības jomā. Veikto augu aizsardzības pasākumu dokumentēšana, rezultātu izvērtēšana un augu aizsardzības darbu plānošana. Iegādāto un izlietoto augu aizsardzības līdzekļu uzskaite. Augu aizsardzības līdzekļu (AAL) reģistrācija un reģistrs. Augu aizsardzības līdzekļu marķējums. AAL izvēles nosacījumi. VAAD datu bāze. Galvenie augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ierobežojumi. AAL klasifikācijas pamatprincipi pēc ķīmiskā sastāva, iedarbības veida, kaitīgā organisma, preparatīvās formas. AAL sastāvs, darbīgā viela, AAL lietošanas veidi. AAL droša lietošana augam. Agrotehniskie, mehāniskie, bioloģiskie augu aizsardzības pasākumi un augu karantīna. Kaitīgie organismi un to ierobežošanas pasākumi. AAL lietošanas nepieciešamības noteikšana, integrētā augu aizsardzība. Kaitīgo organismu novērojumi, prognozes par to izplatību un attīstību. Kaitīgo organismu diagnosticēšana. VAAD kaitīgo organismu datu bāze. Kritiskie sliekšņi. Rezistences veidošanās problēmas un pasākumi tās ierobežošanai. Smidzinājuma kvalitāti ietekmējošie faktori, to konstatēšana. Izvēlētai kultūrai/kaitīgajam organismam reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi (insekticīdi, fungicīdi, herbicīdi) un to pielietošanas analyze. Izvēlētā kultūrauga augu aizsardzības pasākumu plāna sastādīšana. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas, sprauslas, smidzinātāju veidi, to sagatavošana darbam, kalibrēšana, ekspluatācija. AAL ietekme uz vidi un riski videi. Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem. Darba aizsardzības līdzekļu lietošanas situāciju analīze. Nezāļu noteikšana un uzskaites metodes izvēlētajam kultūraugam, atbilstošu herbicīdu izvēle. Kaitēkļu noteikšana un uzskaites metodes izvēlētajam kultūraugam, atbilstošu insekticīdu izvēle.

Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, audio, video ierakstu veikšana ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos

Kontaktinformācija: 
kristaps.stallits@llkc.lv Tel 20267734
Reģions filtram: