Alūksnes lauku partnerība izsludina 9.kārtu UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAS vai DZĪVES VIDES ATTĪSTĪBAS projektu iesniegšanai

Datums: 
20. Novembris, 2022 līdz 20. Decembris, 2022
Reģions: 
Vieta: 
Alūksnes lauku partnerība
Nozare: 

Biedrība „Alūksnes lauku partnerība” IZSLUDINA ATKLĀTA PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA 9.KĀRTU ar kopējo publisko finansējumu 253 856,95 EUR. Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2022.gada 20.novembra līdz 2022.gada 20.decembrim.

Alūksnes lauku partnerība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu turpina „Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” (turpmāk tekstā - ALP Stratēģija 2015.-2020.gadam) īstenošanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju” ietvaros, un uzsāk projektu iesniegumu pieņemšanu divu stratēģisko mērķu sasniegšanai SM3 “Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika” un SM2 “Sabiedrībai nozīmīga dzīves vide”.

Saite uz papildus informāciju: https://www.aluksnespartneriba.lv/jaunumi/params/post/4154309/

Kontaktinformācija: 
Santa Harjo-Ozoliņa, tālrunis: 26330477, e-pasts: santa.harjoozolina@gmail.com.
Reģions filtram: