Biedrība „Jūrkante” izsludina 12. kārtu, ELFLA apakš pasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē

Datums: 
10. Decembris, 2022 līdz 10. Janvāris, 2023
Reģions: 
Vieta: 
Limbažu novads
Nozare: 

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 12. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakš pasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
Ar SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam, vērtēšanas kritērijiem var iepazīties un saņemt konsultācijas biedrības “Jurkante ” birojā Rīgas ielā 2, Salacgrīvā , 2.stāvā.
Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā www.jurkante.lv , Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv
Kontaktpersona: Dzintra Eizenberga, tālr. 29427095; e-pasta adrese: dzintra@jurkante.lv
Sandija Kauliņa, mob.22010977, e-pasta adrese: sandija@jurkante.lv

Vairāk info: https://www.jurkante.lv/2022/11/10/izsludinata-elfla-12-karta/jaunumi/

Kontaktinformācija: 
Dzintra Eizenberga, tālr. 29427095; e-pasta adrese: dzintra@jurkante.lv
Reģions filtram: