Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas".

Datums: 
20. Maijs, 2024 līdz 20. Jūnijs, 2024
Nozare: 

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam intervencē “Darbību īstenošana saskaņa ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas".

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks: 2024. gada 20. maijs – 2024. gada 20. jūnijs

Projektu iesniegumi tiks pieņemti šādās vietējās attīstības stratēģijā noteiktajās rīcībās:
Mērķis 2 Dzīves vides kvalitātes uzlabošana
Rīcība 2.1. Sabiedriskās infrastruktūras sakārtošana un attīstība – paredzētais finansējums – 210 000 EUR
Rīcība 2.2. Aprīkojuma un inventāra iegāde sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai – paredzētais finansējums – 100 000 EUR
Rīcība 2.3. Vietējo kopienu iniciatīvas – paredzētais finansējums – 70 000 EUR
Kopējais pieejamais atbalsta apmērs – 380 000 EUR

Sludinājuma pilnais teksts ievietots: https://www.zgauja.lv/?q=lv/news

Kontaktinformācija: 
Dagnija Ūdre, tālr. 29219477, Linda Krūmiņa tālr. 29163859, e-pasts: ziemelgauja@gmail.com
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
sludinajums_zg_2_karta.pdf1.1 MB
Reģions filtram: