Valmieras novads

26.06.2024. | MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa | Informatīvs seminārs "Bioloģiskā daudzveidība mežā. Meža nekoksnes produkti, to izmantošana."

Semināra tēma: Bioloģiskā daudzveidība mežā. Meža nekoksnes produkti, to izmantošana.

- MKPC aktualitātes 2024. gadā.
- Kā atpazīt bioloģiski vērtīgu mežu.
- Meža bioloģiskā daudzveidība.
- Bioloģiski vērtīgo mežu nozīme cilvēku veselībai, dabas daudzveidība meža pļavās.
- Meža ekoloģiskā apsaimniekošana, augu atpazīšana.
- Meža nekoksnes produktu ievākšana, to izmantošana praksē.

Lektori: Andris Vīrs (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs), Zeltīte Kaviere (Saimniecība "Silkalni" īpašniece )

11.05.2024. | MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa | Informatīvs seminārs "Egļu astoņzobu mizgraužu izplatības risks, ierobežošanas pasākumi."

Semināra tēma: Egļu astoņzobu mizgraužu izplatības risks, ierobežošanas pasākumi.

- Egļu astoņzobu mizgrauža izplatības riski reģionos, par izsludināto ārkārtējo situāciju mizgrauža izplatības ierobežošanu.
- Meža sanitārā stāvokļa apsekošana.
- Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums, atpazīstamība.
- Egļu astoņzobu mizgraužu invadēto egļu atpazīšana.
- Pasākumi egļu astoņzobu mizgraužu izplatības ierobežošanai.
- Rīcības plāns egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi 2024. gadā.

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas".

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam intervencē “Darbību īstenošana saskaņa ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē "Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas".

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks: 2024. gada 20. maijs – 2024. gada 20. jūnijs

16.04.24 Informatīvs seminārs ZOOM vidē -Dārzs un siltumnīca aizņemtam cilvēkam

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra"
Valmiera birojs rīko informatīvu semināru ZOOM vidē
16. aprīlī plkst. 17.00.
Dārzs un siltumnīca aizņemtam cilvēkam.
Tēmas-
Kā veidot pašpietiekamu dārzu? Dzīvas un auglīgas augsnes veidošana dārzeņu audzēšanai. Kā dabīgā veidā atgriezt augsnē iznestās barības vielas. Dārzeņus audzēšana mulčētās dobēs. Kartupeļu audzēšana salmos. Kā izvēlēties siltumnīcai atbilstošāko vietu labāko

Ziemassvētku tirdziņš Valmierā

9. decembrī laukumā pie Valmieras Kultūras centra tiekamies Ziemassvētku tirdziņā! ❄️
no plkst. 11.00-15.00 norisināsies Ziemassvētku tirdziņš, kura laikā valmierieši un pilsētas viesi varēs sagaršot, aplūkot un pieskarties īstai svētku sajūtai. Tirgotāji parūpēsies, lai ikvienam tirdziņa apmeklētājam būtu iespēja iegādāties gardumus savam svētku galdam un jaukas dāvanas kā lieliem, tā maziem.

30.11.23 Informatīvs seminārs par augu fermentēšanu Vaidavā

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Valmieras birojs rīki informatīvo semināru
-Tēju un dārzeņu fermentēšana
30 novembrī plkst. 11.00
Norises vieta: Valmieras novads, Vaidavas pagasts-Silkalni

Programmā:
Bioloģiskās saimniecības lauku vēstures sagatavošana informāciju sistēmās.
lektore- Valda Empele (LLKC Valkas konsultāciju biroja Uzņēmējdarbības konsultante)
Tēju, augļu, dārzeņu saglabāšanas, konservēšanas metode fermentācija.
Lektore- Zeltīte Kaviere (Saimniecība "Silkalni" īpašniece )

Mācību "Laukiem Būt" pieredzes apmaiņas brauciens un noslēguma diena Valkas un Valmieras birojiem

23.novembrī VKLPT aktivitātes "Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai lauku teritorijās", mācību "Laukiem Būt" ietvaros, Valkas un Valmieras KB organizē pieredzes apmaiņas braucienu pie Rūjienas uzņēmējiem un jauniešu biznesa ideju prezentēšanas pasākumu.

16.11.2023. | MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa | Informatīvs seminārs "ES atbalsts privāto mežu īpašniekiem 2023.–2027.gadam, Plantāciju meža ieaudzēšana īpašumā "Krūmiņi"

Semināra tēma: ES atbalsts privāto mežu īpašniekiem 2023.–2027.gadam, Plantāciju meža ieaudzēšana īpašumā "Krūmiņi"

Lapas

Subscribe to RSS - Valmieras novads