Akumulācijas slāņa veidošana segtajās platībās

LLU ar sadarbības partneriem turpina īstenot projektu “Efektīvu siltuma ieguves un apgādes risinājumu izpēte segtajās platībās”, kas paredz izstrādāt Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemērotu energoefektīvu tehnoloģiju ar integrētu siltuma sūkni (gaiss–ūdens) un saules enerģijas kolektoru.

Projekts tiek īstenots zemnieku saimniecībā “Skudriņas”. Šajā saimniecībā tiek realizēta projekta otrā daļa, kur tiek veikts siltuma enerģijas akumulācijas pētījums segtajās saimniecībās.

Projekta izstrādes gaitā tiek veidota akumulācijas sistēma, kā rezultātā lieko silto gaisu ievadīs akumulācijas slāni, tā rezultātā tiks sildīta augsnes apakšējā kārta segtajā platībā un tālāk realizējot siltuma atguvi vakara un nakts stundās atgūs uzkrāto siltumu kultūraugu augšanas termo klimata nodrošināšanai.

Zemnieku saimniecības “Skudriņas” saimnieks Elmārs Hlomovs, “Šeit zemnieku saimniecības “Skudriņas” , kurā top siltumnīcas projekts. Siltumnīca, kurai tiks izmantota saules enerģija, tiks uzkrāta, un kad sāksies vēsais laiks, lai to varētu izmantot, tajā laika periodā , kad ir vēsums. Arī nakts stundās. Tad kad saulīte ir daudz par daudz, viņa tiek ievadīta apakšējā slānī, kurš ir sagatavots un pašplūsmā ar mazu ventilatoru tiek virzīta uz augšu.”

“Projekta ietvaros realizēta siltuma uzkrāšana, paredzēts izbūvēt cauruļu sistēmu siltumnīcas apakšējā apakškārtā, dziļumā līdz 1 metram ar starp cauruļu platumu 80 centimetri un kā akumulācijas materiāls siltuma uzkrāšanai paredzēta grants ieklāšana un augšējais slānis melnzeme. Lieko siltumu, kas dienas laikā siltumnīcā varētu būt par daudz, tas tiek ievadīts akumulācijas slānī caur šo izveidoto cauruļu sistēmu, kur akumulācijas slānī tiek uzkrāts siltums un respektīvi izvadīts ārā vēsais gaiss. Līdz ar to tiek nodrošināts kultūraugiem nepieciešamais termo klimats. Savukārt, nakts laikā šo akumulēto siltumu var ievadīt siltumnīcā. Līdz ar to var nodrošināts nakts periodā kultūraugiem nepieciešamo temperatūru, “ stāsta projekts vadītājs Ādolfs Ruciņš.

Projekts “Efektīvu siltuma ieguves un apgādes risinājumu izpēte segtajās platībās” (Nr. 18-00-A01612-000023) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros.

Interesentiem kontaktinformācija: LLU Tehniskās fakultātes Ulbrokas zinātnes centrs, zinātniskās grupas vadītājs Dr.sc.ing. Ā. Ruciņš, tālr.: 67910879; e-pasts: adolfs.rucins@llu.lv.

Sagatavoja

Projekta darba grupa

Pievienot komentāru