Alsungas jaunieši iedvesmo: Mācies darot!

GalerijaPrint

Viedo ciemu pamatā ir cilvēki. Attīstot jaunas sadarbības formas un spējot domāt ārpus ciema robežām, zināšanu labāks pielietojums apvienojumā ar inovācijām ir noteicēji tādu problēmu risināšanā kā cilvēku aiziešana no lauku teritorijām. Apzināšanās, ka šajā dzīvē spēju kaut ko mainīt rodas sastopot īstos cilvēkus vai vienkārši – gadu gaitā.

Dace Oberšate-Veisa pārliecību par saviem spēkiem ieguva pusaudžu gados. Dzīvojot un mācoties Rīgā, Dace pēc skolas steidzās uz biedrību „Bērnu un jauniešu organizācija Jaunie Vanagi, kas deviņdesmito gadu sākumā izveidojusies,  pateicoties dažām aktīvām ģimenēm ar bērniem. “Es darbojos Jaunajos Vanagos jau gandrīz no pašiem to pirmsākumiem. Organizācija ir nosvinējusi 27 gadu jubileju, es gluži ne tik ilgi, bet kādus 22 gadus noteikti tur darbojos. Tieši ārpusskolas izglītība ir tas, kas dod spēku uzdrošināties un kaut ko darīt,” pauž Dace. Esot bijis ļoti interesanti!

“Mūsu nemainīga pamatvērtība ir draudzība. Tā atspoguļojas,  plecu pie pleca paveicot reizēm šķietami neiespējamo. Draudzība katrā pasākumā izskan skaļi un tālu, to ir pamanījuši kaimiņi, dalībnieki, pat meža zvēri. Organizācijas galvenais uzdevums ir radošu ideju īstenošana dzīvē. Tās lielākoties  izpaužas dažādās aktivitātēs pie dabas. Mūsuprāt, šajā gadsimtā tas ir īpaši svarīgi. Lai to īstenotu, rīkojam dažādus neformālās izglītības pasākumus, tostarp – seminārus, mācības un starpvalstu sadraudzības braucienus. Mūsu vidū ir pieredzes bagāti un pavisam nopietni Jaunie Vanagi, bet ir arī tādi, kas no maziem vanadzēniem tikai kļūst par kārtīgu šī vārda nēsātāju. Mūsu biedri darbojas brīvprātīgi, gūstot gandarījumu par paveikto un tiecoties uz pašizaugsmi,” tā “Bērnu un jauniešu organizācija Jaunie Vanagi”.

Nebaidies no saviem sapņiem! Nebaidies nokrist!

Aktīvi iesaistoties Jauno Vanagu pasākumu organizēšanā, Dace saprata, ka jauniešu līdziesaistīšana paver viņiem citu skatījumu uz dzīvi un uz nākotni kopumā. Jauniešiem tiek dota apziņa, ka paši spēj dzīvē daudz ko mainīt. Dace Oberšate-Veisa ir apliecinājums tam, ka jaunieši pieaugot paši turpina tā dzīvot. Viņi vieglāk pieņem atšķirīgos, prot savstarpēji sastrādāties, spēj uzņemties atbildību. Iesaistoties organizācijas aktivitāšu īstenošanā, jaunieši vienmēr tikuši iedrošināti nebaidīties no saviem sapņiem. Ja esi kļūdījies un nokritis – celies un dari! Daudzos gadījumos vēlāk viņi veido savas bērnu un jauniešu organizācijas, lai jau paši uzsāktu un reizē arī turpinātu aizsākto darbu.

Alsungas iedzīvotāji sapņo

Dace Oberšate-Veisa kādreiz sevi saukusi par īstu rīdzinieci, taču šobrīd ikdienu pavada, rosoties savā tējas namiņā “Sapņotava” Alsungā. “Lauku teritorijām tas ir diezgan liels potenciāls – attīstīt interesantas vietas, uz kurām var braukt pilsētnieki, kas vēlas izrauties ārā no savas ikdienas,” stāsta Dace.

Kopā ar ģimeni 2017. gadā no Rīgas pārceļoties uz dzīvi Alsungā, radās ideja par savas vietas radīšanu. Radās ideja par kultūrtelpu, tējas namiņu “Sapņotava”. Tējas namiņš “Sapņotava” Alsungā 2018. gadā izveidots ar LEADER atbalstu. Īstenotā projekta mērķis bija radīt jaunu telpu kultūras, mākslas, izklaides un tūrisma pakalpojumu/produktu pieejamībai Alsungas iedzīvotājiem, tūristiem un viesiem, sekmējot savstarpēju sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, tādējādi stiprinot vietējo ekonomiku. Tas ir izdevies. Īstenotais projekts Alsungā ir kaut kas īpašs. Vieta, kur atrodas tējnīca kļuvusi rosīga. Daudzi no apkārtējiem novadiem steidz apciemot jaunizveidoto tikšanās vietu, kas bieži ir bērnu smiekliem un jauniešu čalām piepildīta. Pieaugušie laiski atlaidušies malko rūpīgi sagatavoto zāļu tēju, kas izpušķota dažādām netradiconālām, bet ļoti piederīgām garšām.

Tējnīca 2018. gadā ieguva balvu konkursā “Dižprojekts”. Konkursa mērķis ir popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas Latvijā, kas īstenotas ar LEADER finansējuma atbalstītiem projektiem. Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.

Tējnīca “Sapņotava” ir unikāla koncepta tējnīca – kultūrvieta Alsungas centrā. Tējas namiņš “Sapņotava” šogad nominēts dalībai konkursā “Sējējs 2019”, kas ir Zemkopības ministrijas rīkots ikgadējs pasākums ar mērķi noteikt labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā, parādīt dažādu īpašuma formu saimniekošanas iespējas, rosināt lauku iedzīvotājus sakopt apkārtējo vidi, atzīmēt jaunās paaudzes sasniegumus un popularizēt zinātnes atziņas, saistot to ar gatavību izmantot Eiropas Savienības fondu piedāvātās iespējas.

Alsungā sava jauniešu biedrība “Liepu ielas radošais kvartāls”

Pavisam nesen, pirms dažiem mēnešiem Dace Oberšate-Veisa izveidoja jauniešu biedrību “Liepu ielas radošais kvartāls”, kas Alsungā rosina jauniešus pašus organizēt dažādus pasākumus, dodot viņiem pārliecību par saviem spēkiem un apziņu, ka no mazām lietām izaug lielas. Un tas ir kaut kas liels un reizē arī īpašs.

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno ES fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, kurā iesaistījusies arī jauniešu biedrība “Liepu ielas radošais kvartāls”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušas situācijas, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva.

Tējnīca “Sapņotava” un jauniešu biedrība “Liepu ielas radošais kvartāls” viena otru papildina. Alsungas jaunieši tējnīcu iemīlējuši vieglās un nepiespiestās gaisotnes dēļ. Tur viņi savstarpēji satiekas gan, lai vienkārši papļāpātu, gan, lai noklausītos kārtējo noderīgo semināru, kuru organizē biedrība “Liepu ielas radošais kvartāls”. Nesen biedrība sarīkoja semināru, kurā jaunieši tika izglītoti par zero waste jeb bezatkritumu pieejas īstenošanu savā ikdienā, lai produktu, materiālu un resursu vērtību uzturētu iespējami ilgāk un samazinātu radīto atkritumu daudzumu. Zero waste pieeja balstās uz pieciem pamatprincipiem: samazini, lieto atkārtoti, salabo, pārveido un šķiro pārstādei.

Jaunieši iedvesmo

Kopā ar jauniešiem Alsungā tiek organizēti dažādi pasākumi. Paši jaunieši izdomā, kāda veida pasākumus viņi vēlētos, lai pašiem būtu interesanti. Jaunieši paši sameklē un uzrunā personības, arī sabiedrībā zināmus cilvēkus, kurus ļoti gribētu satikt. Jaunieši paši visu izdara!

Nereti uzaicinātie viesi vēlāk atzīst, ka atbraukuši, jo jaunieši viņus iedvesmojuši.

Izmantojot skolas brīvlaiku, jaunieši 12. augustā Alsungā organizē pirmo Starptautisko Jaunatnes dienu. Kopīgi pavadot laiku – vienojoties dažādās sporta aktivitātēs, darbnīcās, satiekot sabiedrībā zināmas personības – atbalstīsim un iedrošināsim viņus sapņot! Jo no mazām lietām izaug lielas!

Zanda Dimanta-Svilpe,
Valsts Lauku tīkla Sekretariāts

sadarbībā ar LLKC Kuldīgas konsultāciju biroju

Foto galerija: 

Pievienot komentāru