Attīstās bioloģiskā pārstrāde Pierīgas reģionā

Uzņēmums SIA “Grow Bite” Mālpils novadā ar LEADER publiskā finansējuma atbalstu īstenojusi projektu “Bioloģiskās pārtikas ražotnes/darbnīcas un veselīga dzīvesveida centra izveide”. Uzņēmums kopš 2014. gada darbojas bioloģiskas izcelsmes pārtikas pārstrādes jomā, galvenokārt izmantojot vietējās Latvijā audzētas bioloģiskas lauksaimniecības izejvielas. Uzņēmums ir izstrādājis vairākus inovatīvus produktus, piemēram, augu saldējumus un dehidrētas ogu un augļu uzkodas.

Realizētā LEADER projekta mērķis ir izveidot “Bioloģiskās pārtikas ražotni/darbnīcu un veselīga dzīvesveida centru” Rīgas rajonā, lai veicinātu veselīgas pārtikas pieejamību (izplatot savus un citu ražotāju produktus) un izglītotu sabiedrību par veselīgu dzīvesveidu. Ir izstrādāts semināru un meistarklašu plāns ilgākam laika posmam, kurus varēs apmeklēt gan Latvijas, gan ārzemju interesenti.

Tā kā lauksaimniecības produktu pārstrāde ir saistīta ar lauksaimniecības izejvielu izmantošanu un šīs izejvielas tiek piegādātas tieši no lauksaimniekiem, bieži vien izejvielas nav pilnībā attīrītas, un pārstrādes procesā tās tiek pārbaudītas un vēlreiz attīrītas, lai gala produkti būtu kvalitatīvi (bez mizām, čaumalām, akmens, stiklu, metāla daļiņām). Ņemot vērā, ka lauksaimnieks un arī ražošanas pārstrādes uzņēmums to pārbauda tikai vizuāli, tad pastāv augsts risks, ka galaproduktā ir kādi nepamanīti blakus elementi. Tāpēc, lai būtiski uzlabotu galaprodukta kvalitāti, projekta ietvaros tiek mainīts ražošanas process, un ieviesta jaunākās paaudzes inovatīva rentgena pārtikas produktu kvalitātes kontroles sistēma, kas ļauj pārbaudīt un uzlabot galaprodukta kvalitāti. Šāda iekārta ļauj pārbaudīt produkta sastāva blīvumu un atšķirot produktus, kuri var saturēt, piemēram, stiklu, akmeņus, metālu, bieza blīvuma plastamu un citus  iespējami bīstamus piemaisījumus.

Šī projekta ietvaros ir uzstādīti skaņas un vibrācijas slāpēšanas paneļi ražošanas telpās, kas būtiski uzlabo darba kvalitāti, novēršot traucējošus trokšņus, samazinot nogurumu, kas rodas no skaļām ražošanas iekārtām un ļaujot vienlaicīgi darboties vairākiem cilvēkiem. Skaņas paneļu uzstādīšana ļauj blakus telpas pielāgot semināru un meistardarbnīcu norisei.

SIA “Grow Bite” pārstāvis Gatis Ozoliņš par realizēto projektu: “Visiem, kam ir iespēja, iesakām izmantot skaņas slāpēšanas paneļus telpās, kur ir atbalss un skaļas iekārtas. Sākotnēji, tā liekas papildus investīcija, bet, ņemot vērā, ka ražošanā galvenā ir cilvēku darba labsajūta, tad varam teikt, ka ilgtermiņā šāda investīcija noteikti atmaksājas. Savukārt par pārtikas produktu kvalitāti un svešķermeņu piejaukumu ir jābūt vienmēr maksimāli drošam.”

Projekts īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam atbalstu Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības izsludinātajā projekta kārtā apakšpasākumā: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes Rīcībā 1.2. “Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t. sk.vides radīšana, labiekārtošana”. Projekta Nr. 19-04-AL32-A019.2102-000005.

Publikācija tapusi ar SIA ‘Grow Bite’ atbalstu.

Sagatavoja:

Kristīne Ragaine-Volnianko,

LLKC Pierīgas biroja vadītāja

Pievienot komentāru