Cēsu novada bērni iepazīst koku – mūsdienīgu materiālu

GalerijaPrint

Zemkopības ministrijas tradicionālajā konkursā Latvijas skolu jaunatnei „Mūsu mazais pārgājiens” Cēsu Pastariņa sākumskolas skolēni izcīna trešo vietu.

Konkursu izsludināja septembrī, un tā mērķis bija iepazīt koku kā mūsdienīgu, drošu un daudzfunkcionālu materiālu, pievērst jauniešu uzmanību koka izmantošanai dažādās celtnēs Latvijā un pasaulē. Konkursam tika iesūtīti 166 kolektīvu darbi: 47 darbi 1.4. klašu grupā, 50 darbi 5.9. klašu grupā, 15 darbi 10.12. klašu un profesionālo izglītības iestāžu grupā un 54 darbi interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā.

Darbus vērtēja komisija, kuras priekšsēdētājs bija rakstnieks Ēriks Hānbergs, komisijā līdzdarbojās  Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes profesors un Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā Uldis Spulle, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektora asistente Ieva Erele un Zemkopības ministrijas Meža departamenta pārstāves Ilze Silamiķele un Māra Mīkule.

Arī vairāku Cēsu novada izglītības iestāžu audzēkņi piedalījās konkursā un rezultāti priecēja. Bērni saturīgi un interesanti pavadīja laiku – devās izpētes pārgājienā vai ekskursijā, lai apzinātu koka mūsdienīgos un daudzfunkcionālos izmantošanas veidus savā pagastā vai novadā. Pēc izpētes pārgājiena sagatavoja aprakstu brīvā formā par novērojumiem un atklājumiem, papildinot to ar vizuālo informāciju.

Cēsu Pastariņa sākumskolas 2. a un 2. b klases skolēni ieguva godalgotu 3. vietu un naudas balvu 300 eiro vērtībā (ekskursijai pašu izvēlētā maršrutā). Lai šo balvu saņemtu, Zemkopības ministrija un biedrība „Zaļās mājas” skolēnus un klašu audzinātājas 7. novembrī ielūdza uz noslēguma pasākumu „Iepazīsties koks!” Rīgā, Mežaparka estrādes telpās. Pasākumā skolēni veidoja interesantas lietas no neierastiem materiāliem, iepazina kokus un dažādus meža augus, spēlēja koka spēles, fotografējās meža tērpos.

Paldies skolotājām Anitai Vīņaudei, Ilzei Ozoliņai, Ivetai Daigai!

Atzinības rakstus par piedalīšanos konkursā saņēma Cēsu Pastariņa sākumskolas 3. klases skolēni un Līvu pamatskolas izglītības iestādes „Birztaliņa” grupiņas „Kastanīši” audzēkņi.

Mazo „Kastanīšu” audzinātāja Maija Sīmane stāsta par mazo pētnieku pārgājienu:

„Zemkopības ministrijas izsludinātā konkursa rosināti, mēs mazie dabas pētnieki devāmies iepazīt koku. Pirmkārt, iepazinām koku kā skaistuma devēju, kā vēstures liecinieku. Mums nekur tālu nebija jādodas, jo netālu no bērnudārza aug Krīvu priede, kas ir dižkoks. Tā atrodas starp Krīvu ciema daudzdzīvokļu mājām, un tās diametrs ir 3,61 m. Tālāk mūsu ceļš veda uz mežu, kur iepazinām koku daudzveidību un uzzinājām, ka galvenās koku sugas mūsu pagasta mežos ir egle, bērzs, retāk priede.     Otrkārt, iepazinām koku kā videi nekaitīgu būvmateriālu, apskatījām dažas koka būves. Varētu uzskatīt, ka koku izmanto tikai veco ēku būvniecībā, taču izrādās, ka arhitekti, dizaineri un māju īpašnieki aizvien vairāk izvēlas tieši kokmateriālu. Tāpēc novērtēsim savu dārgumu koku, kas sniedz gan skaistumu, gan ekoloģisku mītni, gan arī iespējas uzlabot ekonomisko stāvokli.”

Pārgājiena dalībnieki ar nepacietību gaida nākamo, jau devīto konkursa kārtu nākamajā gadā un vēlas gūt jaunas zināšanas un iespaidus!

Dace Čerkesova,

LLKC Cēsu nodaļas lauku attīstības konsultante

 

 

 

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru