Dagdas Tūrisma informācijas centrā izveidots aktīvā tūrisma punkts

Aktīvā tūrisma punkts Dagdā izveidots ar mērķi nākotnē organizēt dažādus aktīvā tūrisma pasākumus vietējiem iedzīvotājiem.

Dagdas novada dome, sākot īstenot veselīga dzīvesveida popularizēšanas aktivitātes, saskārās ar problēmu – vietējiem iedzīvotājiem nav atbilstoša inventāra un Dagdas novadā nav iespēju šo inventāru iznomāt. Tāpēc radās ideja izveidot aktīvā tūrisma punktu Dagdas tūrisma informācijas centrā. TIC ir pašvaldības iestāde, kurai ir daudzu gadu pieredze dažādu aktivitāšu organizēšanā. Tā ne tikai informē par tūrisma pakalpojumiem Dagdas novadā, Latgalē un Latvijā, izdod un izplata bukletus, bet arī organizē ikgadējus velomaratonus, aicina piedalīties nūjošanas un pastaigu maršrutu izveidē, tādā veidā popularizējot vietējiem iedzīvotājiem aktīvas atpūtas iespējas. Tāpēc Dagdas tūrisma informācijas centrs ir piemērota vieta aktīvā tūrisma punkta izveidei, it īpaši ņemot vērā faktu, ka ar 2013. gada 1. augustu iestāde ir pārcēlusies uz jaunām, plašām telpām Skolas ielā 6, kurās ir brīva vieta jaunu aktivitāšu īstenošanai. Aktīvā tūrisma punkts tika veidots ar mērķi nākotnē organizēt dažādus aktīvā tūrisma pasākumus vietējiem iedzīvotājiem, īpaši biroju darbiniekiem, kuri darba dienu pavada, sēžot pie datoriem.

Projekta mērķis ir attīstīt aktīvā dzīvesveida infrastruktūru, uzlabojot veselību veicinošo pakalpojumu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem.

Īstenojot dažādas aktivitātes veselības veicināšanas jomā jaunizveidotajā aktīvā tūrisma punktā un kļūstot par veselīgu novadu, Dagda kļuva sakoptāka, pievilcīgāka vietējiem un citu pašvaldību iedzīvotājiem, tūristiem un biznesa partneriem, kā arī iedzīvotājiem tika radīta iespēja kļūt veselīgākiem un darbspējīgākiem.

Projekta ietvaros tika iegādāts sporta inventārs – velosipēdi, slēpes  un to papildaprīkojums, kas tiek piedāvāts iedzīvotājiem iznomāšanai.  Tika uzstādīti četri informācijas stendi, lai popularizētu pastaigu un velo maršrutus un jaunizveidoto pakalpojumu.

ELFLA projekta kopējās izmaksas ir 5593,77 eiro, no tām – 4160,64 eiro publiskais finansējums, pārējais – Dagdas novada pašvaldības finansējums.

Aivars Plotka,

LLKC Krāslavas nodaļas Dagdas novada lauku attīstības konsultants

Pievienot komentāru