Informatīvs materiāls par EIP projektiem angļu valodā

PielikumiPrint
2020. gadā sagatavots informatīvs materiāls  par Eiropas Inovāciju partnerības darba grupu projektiem angļu valodā.
 
Latvijā EIP projekti tiek īstenoti caur Lauku attīstības programmas pasākumu 16 "Sadarbība". Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauksaimniecības produktu (izņemot zivsaimniecības produktu) pārstrādē, lai risinātu šo nozaru praktiskās vajadzības, dodot iespēju izveidot jaunus produktus, apzinot un izstrādājot procesus, tehnoloģijas un metodes, ieviešot tās praksē.
 
Informatīvajā materiālā ir iespēja iepazīties ar 30 uzsāktajiem projektiem un dažiem inovāciju projektiem, kas jau ir noslēgušies. Materiālā ir aprakstīti projektu mērķi un galvenās veicamās aktivitātes.
 
Sagatavoja
Kristīne Cinglere,
VLT Sekretariāts
Pielikumi: 

Pievienot komentāru