Īstenots pirmais Eiropas Inovāciju partnerības darba grupas projekts

GalerijaPrint

Īstenots pirmais Eiropas Inovāciju partnerības darba grupas projekts “Probiotiķu iegūšana no siera un biezpiena suliņām un tālāka pielietošana uzlabotu polifunkcionālu piena produktu ražošanā”

Projekta vadošais partneris ir AS “Cesvaines piens” un  sadarbības partneri – Latvijas Universitāte, SIA “ASIS” un z/s  “Lejas Jēči”.

Projekta izvirzītie mērķi bija:

1) veicināt sadarbību starp lauksaimniecības produktu ražotāju, pārstrādātāju, zinātniekiem un iekārtu ražotājiem, lai risinātu šo nozaru praktiskās vajadzības, dotu iespēju izstrādāt jaunus produktus, procesus, tehnoloģijas, ieviešot tās praksē;

2) risināt pārstrādes praktiskās vajadzības, būtiski paaugstinot lauksaimniecības primāro produktu (govs piena) un lauksaimniecības produktu pārstrādes rezultātā iegūto produktu pievienoto vērtību;

3) veicināt pārstrādes blakusproduktu izmantošanu;

4) lai pētījuma rezultātus maksimāli pietuvinātu komerciālai izmantošanai, tika radīta pilotiekārta zinātnisko atziņu pārnešanai rūpnieciskā līmenī.

AS “Cesvaines piens” projekta rezultātā ieguva pieredzi inovatīva augstas pievienotās vērtības produkta ražošanā un sadarbībā ar zinātniekiem iegūtās prasmes varēs izmantot arī citu inovatīvu produktu ražošanas attīstībā. Projekts ir veicinājis zinātnes sadarbību ar lauksaimniecisko ražošanu, kas nodrošināja augsto tehnoloģiju pielietošanu Latvijas lauksaimniecības un pārstrādājošās rūpniecības reģionālās un globālās konkurētspējas uzlabošanā.

Zemnieku saimniecības “Lejas Jēči” vadītājs Jānis Razminovičs projekta ietvaros sadarbībā ar zinātniekiem ieguvis zināšanas par barošanas shēmu ietekmi uz piena kvalitāti. Tas ļaus iegūt nepieciešamās prasmes augstas kvalitātes piena ražošanai dārgākiem produktiem, kas ļaus celt piena cenu un lauksaimnieka konkurētspēju Latvijas un Baltijas mērogā.

“Latvijas zemniekiem ir svarīgi, ka tuvumā esošie piena kombināti ar savu produkciju ir pieprasīti tirgū. Neapšaubāmi, ka jauns piena produktu veids, kura ražošanai ir vajadzīgs definēts stabilas kvalitātes piens, paaugstina vietējā piena ražotāja pozīcijas. Mūsu piena ražotāji ir elastīgi un spēj nodrošināt regulāru stabilas kvalitātes pienu, kas ir būtiski veselīga piena produkta izgatavošanai,”atzīst z/s “Lejas Jēči” vadītājs. Būtiski ir pieminēt arī to, ka saimniecības vadītājs ir gandarīts par projekta laikā iegūto pieredzi un rezultātu, un, ja būs vēl tāda iespēja piedalīties projektā, noteikti piekristu.

Latvijas Universitātes (LU) zinātniekiem projekta pētījumā bija divi galvenie virzieni:

1. Probiotiķu biomasas saaudzēšana. kā substrātu izmantojot siera un/vai biezpiena suliņas;

2. Probiotiķu pievienošana biezpiena produktiem un to dzīvotspējas novērtēšana tajos.

No projektā paredzētajām 19 aktivitātēm LU bija tieši atbildīga par sešām: probiotisko kultūru un analītisko metožu sagatavošana; pētījumi par probiotisko kultūru kultivēšanu uz sūkalu barotnēm; pētījumi par probiotisko kultūru pievienošanu un dzīvotspēju biezpiena produktos; mikrobioloģisko un ķīmisko analīžu veikšanas paraugos, kas iegūti “Cesvaines piens” rūpnīcas izmēģinājuma iekārtā veiktajos eksperimentos; pētījumi par produkta iepakojuma veida ietekmi uz probiotisko kultūru izdzīvošanu un rezultātu apkopošana un sagatavošana gala atskaitei

Pētījuma rezultātā  LU tika izstrādāta laboratorijas līmeņa metodika probiotiskās biomasas kultivēšanai siera un biezpiena suliņu barotnēs, kas pēc tam tika validēta un optimizēta “Cesvaines piena” rūpnīcā pilotiekārtā. LU zinātniekiem projekta laikā bija iespējas uzlabot savas prasmes sadarboties ar ražošanas uzņēmumiem, kas ir gan Latvijas, gan Eiropas Savienības mēroga izaicinājums: ļoti bieži inovatīvi risinājumi tā arī paliek zinātnieku rokās un netiek ieviesti ražošanā. Projekta izpildes gaitā pētījumā bija iesaistīti doktoranti un studenti. Projekts līdz ar to deva papildus ieguldījumu studējošo kvalifikācijas celšanai, apgūstot jaunas metodes un dodot pieredzi pielietojamo pētījumu veikšanā.

Viens no sadarbības partneriem bija metālapstrādes firma SIA “ASIS”. Uzņēmums ieguva jaunu pieredzi sadarbībai ar zinātniekiem mikrobiologiem, ko varēs izmantot, attīstot jaunu iekārtu tipus biotehnoloģjas nozarei. SIA “ASIS” izstrādāja pilotiekārtu. Uzņēmuma vadītājs min to, ka: “Pilotiekārta nav atsevišķs projekta rezultāts, bet tikai rīks, lai varētu laboratorijas bioreaktora (0,5 litri) rezultātus pārnest uz rūpniecību, validējot laboratorijā iegūtos rezultātus lielākā mērogā.”

Projekta rezultāts tika sasniegts. Veicot plānoto rūpniecisko pētījumu, tika izpētīta uz siera un biezpiena suliņām audzētu probiotiķu izmantošanas iespēja biezpiena produktos gan laboratoriskā, gan arī ražošanas mērogā, kas ļauj šī pētījuma rezultātus maksimāli pietuvināt komerciālai izmantošanai ne tikai sadarbības partneriem projekta ietvaros, bet visai piena pārstrādes nozarei.

Viena no galvenajām projekta laikā gūtajām atziņām bija tāda, ka visi ir komandas spēlētāji – visi par visu zina un ir lietas kursā par notiekošajiem procesiem. Vislielākais pienesums projektam bija dažādie partneri no dažādākajām nozarēm. Projekta komanda ir gandarīta par paveikto un pateicas katram, kurš bija iesaistījies projekta realizācijā.

Ar projekta galvenajiem sasniegtajiem rezultātiem var iepazīties šeit: http://ejuz.lv/6d9c

Projekts īstenots Lauku attīstības programmas pasākuma Nr. 16 “Sadarbība” apakšpasākuma 16.1. Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības (turpmāk EIP) lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai ietvaros.

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Cinglere,

Valsts Lauku tīkla Sekretariāta projektu vadītāja

sadarbībā ar AS “Cesvaines piens”

Foto galerija: 

Pievienot komentāru