Jauna bioloģiskā produkta – augu burgera – izstrāde

Pasaulē un Latvijā arvien populārāks kļūst dzīvesveids, kura piekritēji no uztura izslēdz dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus, līdz ar to rodas pieprasījums pēc jauna piedāvājuma,  kas paredzēts konkrētai patērētāju grupai.

Vegāni uzturā lieto galvenokārt augu izcelsmes produktus, kas gatavoti no graudaugiem, pākšaugiem, dārzeņiem, augļiem. Līdz ar to daudzi ražotāji Latvijā jau strādā pie tā, lai, izmantojot augu izscelsmes izejvielas, radītu dažādus jaunus produktu veidus, īpaši pievēršot uzmanību Latvijā audzētajai izejvielai. Tāpēc tika domāts par projekta ideju, ar kuras palīdzību tiktu nodrošināta pārtikas preču aprites organizēšana, tostarp lauksaimniecības produktu pārstrādes un tirdzniecības veicināšana un riska pārvaldības veicināšana lauksaimniecībā, īpaši uzlabojot primāro ražotāju konkurētspēju, to labāk integrējot lauksaimniecības pārtikas apritē, izmantojot kvalitātes shēmas, piešķirot papildu vērtību lauksaimniecības produktiem, veicinot noietu vietējos tirgos un izmantojot īsās piegādes ķēdes. Galarezultātā tas tika izvirzīts par šī projekta mērķi.

Projekta īstenošanā ir iesaistīti pieci partneri, un katram ir sava atbildības sfēra. Katrs no tiem – SIA „Grow Bite”, SIA “Aloja-Starkelsen”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (Pārtikas tehnoloģijas fakultātes vadošie pētnieki), SIA “BioGus” un “Gusts Apinis” – pievērsīs uzmanību noteiktām niansēm, un  katram ir noteikti projekta realizācijas laikā definētie uzdevumi. Tie saistās ar receptūru, tehnoloģisko procesu, izejvielu (bioloģiskā lauksaimniecībā izaudzētām bezglutēna augu valsts izejvielām) izstrādi un izpēti, kā arī ar jaunizstrādāto produktu fizikāli-ķīmiskajiem rādītājiem. Viens no galvenajiem uzdevumiem, kas ir saistošs visiem projektā ieasistītajiem partneriem, ir pievērst uzmanību produkta garšas niansēm, lai izstrādātais produkts būtu ne tikai atbilstošs pēc uzturvielu prasībām, bet arī garšīgs.

Projekts tika uzsākts 2020. gada 1. maijā, un tas turpināsies līdz 2021. gada 30.oktobrim. Projekta galvenā būtība ir iegūt rezultātu – jaunus produktus (gaļas aizstājējproduktus) –, kas būtu saistoši ne tikai vegānisma dzīvesveida piekritējiem, bet arī jebkuram citam lietošanai uzturā.

Visi iesaistītie partneri pašlaik strādā pie izejvielu izpētes, piemērotības un tehnoloģisko procesu pielāgošanas augu burgeru ar dažādām piedevām izstrādes, lai jau drīzumā uzsāktu eksperimentālo procesu, kura laikā taps jauni augu izcelsmes produkti.

Projekta numurs: 19-00-A01620-000095. Projekta nosaukums: “Jaunu bioloģiskās lauksaimniecības produktu augu burgeru ar dažādām piedevām eksperimentālā izstrāde”. Pasākums tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Sadarbība” 16.2. apakšpasākumā “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”.

Sagatavoja projekta darba grupa

Pievienot komentāru