Kandavas Partnerība sniedz iespējas teritorijas attīstībai

GalerijaPrint

Biedrība “Kandavas Partnerība” pērn izvērtējusi 44 projektus vietējās teritorijas attīstībai, šogad izsludināta LEADER projektu konkursa trešā kārta kopskaitā piecās rīcību aktivitātēs.

Kandavas Partnerības attīstības stratēģija 2016. –2020. gadam izstrādāta 2015. gadā, un pagājušajā gadā uzsākta tās īstenošana. Partnerībai piešķirtais finansējums Lauku attīstības programmas 2014.– 2020. gadam stratēģijas īstenošanai ir 746 730 eiro. Atbalsts paredzēts vietējās teritorijas attīstībai – gan uzņēmējdarbības projektiem, gan sabiedrībai nozīmīgiem sabiedriskā labuma projektiem.

Iepriekšējā gadā tika izsludinātas LEADER projektu konkursa divas kārtas, 1. kārtā tika izsludinātas uzņēmējdarbības rīcības, un ir apstiprināti 10 projekti ar kopējo publisko finansējumu 138 936 eiro apmērā, un šie projekti ir īstenošanas stadijā. Savukārt 2. kārtā tika izsludinātas gan uzņēmējdarbības rīcības, gan sabiedriskā labuma projektu rīcības, kur tika iesniegti 26 projekti ar kopējo pieprasīto publisko finansējumu 455 270 eiro apmērā, un pašlaik šie projekti ir izvērtēšanas stadijā Ziemeļkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. Iesniegtie LEADER projekti uzņēmējdarbības jomā ir saistīti ar galdniecības pakalpojumu attīstīšanu, auto remonta un tekstilapdrukas pakalpojumiem, tūrisma pakalpojumu nodrošināšanu (pirts, apiterapija, kartingu trases piedāvājums), bet sabiedriskā labuma projekti ir par atsevišķu sabiedrībai nozīmīgu objektu sakārtošanu un sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanu.

Pašlaik ir izsludināta LEADER projektu konkursa 3. kārta piecās rīcībās ar kopējo pieejamo finansējumu 161 759,93 eiro. Sīkāka informācija: http://www.kandavaspartneriba.lv/lv/page-875931/open-news:453603. Projektu iesniegumu pieņemšana ir līdz 2017. gada 6. martam. Vairāk informācijas par projektu konkursu pa e-pastu: intaha@inbox.lv vai tālr. 28390394.

Iepriekšējos plānošanas periodos (10 gadu laikā) Kandavas Partnerības teritorijā ir īstenoti 97 LEADER projekti par kopējo publisko finansējumu 855 930 eiro apmērā. Vislielāko daļu projektu ir īstenojušas pašvaldības un biedrības, bet dažus projektus ir īstenojuši uzņēmēji.

Lai īstenotu biedrības mērķus, ir veiktas arī citas nozīmīgas aktivitātes:

 • 2007. –2008. gadā īstenots  EEZ/Norvēģu finanšu instrumenta atbalstīts projekts “Kapacitātes stiprināšana biedrībai „Kandavas Partnerība” pilsoniskas sabiedrības veidošanā un reģionālo aktivitāšu attīstībā”, kura ietvaros tika izstrādāts biedrības ilgtermiņa darbības plāns reģionālās politikas un ekonomisko aktivitāšu attīstības un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā;
 • 2008. –2010. gadā īstenots Igaunijas–Latvijas pārrobežu projekts “GoodFruit”, kura ietvaros tika izveidots Igaunijas–Latvijas augļu un ogu produktu attīstības kompetenču centrs, kas pamatā bāzējas uz Polli (Igaunija) un Pūres (Latvijas) dārzkopības izmēģinājumu stacijām un kurā  Kandavas Partnerība bija kā sadarbības partneris lauku attīstības jautājumu risināšanai, popularizējot jaunos un inovatīvos augļu un ogu pārstrādes un uzglabāšanas risinājumus;
 • 2011.–2013. gadā organizēti un izsludināti Nīderlandes fonda KNHM projektu konkursi “Sabiedrība ar dvēseli”, kurā  tika piešķirts finansējums 18 924 eiro apmērā sabiedriska labuma projektu īstenošanai, kopā īstenoti 33 projekti;
 • Sadarbībā ar Kandavas novada Kultūras pārvaldi 2012. gadā īstenots Ināras un Borisa Teterevu fonda projekts “Kandavas iedzīvotāju forums un apkaimes ideju darbnīcas”, bet 2013. gadā  konkursa “No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai” 2. kārtas ietvaros tika izveidots Kandavas novada Iespēju fonds;
 • Sākot ar 2010. gadu, Kandavas Partnerība organizē pieredzes apmaiņas braucienus uz ārzemēm 40 cilvēku grupai no vietējās teritorijas ar mērķi uzzināt un gūt pieredzi par uzņēmējdarbību lauku teritorijās citās valstīs. Ir organizēti braucieni uz Austriju, Poliju, Igauniju, Baltkrieviju, Itāliju, Čehiju, Slovākiju, un šogad plānots apmeklēt Horvātijas lauku teritorijas;
 • Partnerība tikusi deleģēta Zemkopības ministrijas rīkotajam konkursam „Sējējs 2012” nominācijā „Gada LEADER grupa".

Kandavas Partnerība lepojas ar īstenotajiem LEADER projektiem Kandavas Partnerības teritorijā, bet jo īpaši par biedrības “Pūres Dzirnas” īstenoto projektu “Mobilās sulu līnijas iegāde augļkopības produkcijas pārstrādei mājsaimniecībās”, kurš  Latvijas partnerību projektu konkursā ieguva titulu “Dižprojekts 2010” un joprojām ar labiem panākumiem aktīvi darbojas un sniedz sulu spiešanas un pasterizācijas pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem un citiem interesentiem.

Lauku teritoriju attīstība ir svarīga katram no mums, kas dzīvo šeit, un nevar ļaut tām kļūt par nedzīvu un aizmigušu teritoriju. Tāpēc ir Kandavas Partnerība, ar kuras palīdzību var īstenot vietējai teritorijai nozīmīgus projektus, veicinot tās ekonomisko, sociālo un vides ilgtspējīgu attīstību.

Inta Haferberga,

biedrības “Kandavas Partnerība” valdes priekšsēdētāja un administratīvā vadītāja

UZZIŅA

 • Biedrības “Kandavas Partnerība” valdes priekšsēdētāja un administratīvā vadītāja Inta Haferberga, tālr.28390394; e-pasts: intaha@inbox.lv.
 • Biedrības “Kandavas Partnerība” teritorija: Kandavas novads, Jaunpils novads un Tukuma novada Pūres, Sēmes un Irlavas pagasti.
 • Dibināta 2006. gada 8. augustā.
 • Partnerībā pašlaik ir 51 biedrs, tostarp pašvaldības un to iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji un fiziskas personas.
 • Biedrības “Kandavas Partnerība” birojs atrodas Kandavā, Talsu ielā 11 (Kandavas novada muzeja ēkas 2. stāvā).
 • Uz konsultācijām par LEADER projektiem var pieteikties pa tālr. 28390394 vai e-pastu: intaha@inbox.lv
 • Darba laiks: katru darba dienu no plkst. 8.00–16.00 (ja nepieciešams, uz konsultācijām var pieteikties arī citā laikā). 
Foto galerija: 

Pievienot komentāru