Kārsavas novada skolēni ciemojas pie uzņēmējiem

Sadarbībā ar Kārsavas novada skolām, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Ludzas nodaļa rīkoja informatīvo tikšanos un pieredzes apmaiņas braucienu 6.–9. klašu skolēniem, lai iepazītu vietējos uzņēmējus Latgalē. Pasākumā piedalījās Kārsavas novada Mērdzenes, Salnavas un Mežvidu pamatskolu audzēkņi.

Pasākuma ietvaros LLKC Ludzas nodaļas vadītāja Karīna Koroļonoka skolēniem pastāstīja par iespējamiem uzņēmējdarbības veidiem laukos, attīstības tendencēm, izglītības un karjeras iespējām. Lai skolēnus mudinātu saistīt savu turpmāko dzīvi ar dzimto novadu un pašiem kļūt par uzņēmējiem, tika rīkots pieredzes apmaiņas brauciens pie Rēzeknes novada uzņēmējiem. Brauciena maršrutā tika iekļauti trīs dažādi uzņēmumi, kas veiksmīgi darbojas lauku teritorijā. Izvēlētie uzņēmēji darbojās dažādās nozarēs – lauku tūrisms, amatniecība, mājražošana un lauksaimniecība. Nozaru dažādība ļāva skolēniem iepazīt vairāku nozaru īpatnības, kā arī pierādīja to, ka lauku teritorijās var nodarboties ne tikai ar lauksaimniecību.

Skolēni Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā apmeklēja Gunāra Igauņa Senlaiku mūzikas instrumentu muzeju un mūzikas instrumentu darbnīcu, kur veiksmīgi tiek apvienotas gan lauku tūrisma iespējas, gan amatniecība.

Gunārs Igaunis izgatavo dažādu veidu sitamos, pūšamos un stīgu instrumentus, kā arī piedāvā instrumentu apkopes un remonta pakalpojumus. Ekspozīcijā ir vairāk nekā 100 dažāda veida instrumenti, kas pēdējo 120 gadu laikā tika spēlēti Latvijas teritorijā – akordeoni, ermoņikas, bajāni, kokles, cītaras, cimboles un daudzi citi.

G. Igaunis skolēniem pastāstīja par mūzikas nozīmi viņa dzīvē, par savas dzimtas mantojumu, mūzikas instrumentu izgatavošanu un popularizēšanu kā biznesa jomu un lauku dzīvesveidu. Tika pastāstīts praktiski par katra instrumenta tapšanu un nonākšanu viņa muzejā.

Savu stāstījumu saimnieks veiksmīgi apvienoja ar pazīstamu latviešu tautasdziesmu uzdziedāšanu, kas, protams, notika mūzikas instrumentu skaņu pavadībā. Skolēniem bija iespēja ne tikai redzēt un dzirdēt daudzo mūzikas instrumentu skaņas, bet arī uzspēlēt pašiem.

Tālāk skolēni devās uz z/s “Bukši”, kas atrodas turpat Gaigalavas pagastā. Saimniecībā skolēnus uzņēma rosīgā kūku cepēja, mājražotāja Baiba Viļuma. Baiba labprāt dalījās ar savu pieredzi, pastāstot par dzīvesvietas maiņu, no pilsētas pārceļoties uz laukiem, un uzņēmējdarbības iespējām laukos. Ar kūku cepšanu Baiba sāka nodarboties vien pirms nepilniem diviem gadiem, bet arī pa šo neilgo laiku viņas tortes ir iemīļojuši daudzi pircēji, un pasūtījumu viņai netrūkst.

Skolēniem tika dota iespēja radoši izpausties, cepot pīrādziņus un kopīgi pagatavojot torti. Praktiska darbošanās ar konditorejas izstrādājumu pagatavošanu ļāva skolēniem atraisīties un justies lepniem par paveikto. Ciemošanās laikā z/s “Bukši” pasākuma dalībniekus iedvesmoja Baibas pozitīvā attieksme un dzīvesprieks, saimniekojot pašai savā uzņēmumā.

Pēdējais apskates objekts bija vēl viena saimniecība Gaigalavā – z/s “Ceļtekas”, kur skolēnus laipni uzņēma saimniecības pārstāve Diāna Andrejeva. Tikšanās laikā skolēni tika iepazīstināti ar piena lopkopības nozari, piena ražošanas un pārstrādes iespējām mājas apstākļos un realizācijas iespējām laukos.

Saimniecībā skolēniem tika dota iespēja praktiski darboties un apgūt iemaņas siera izstrādājumu izgatavošanā un dažādu ēdienu pagatavošanā no siera, kā arī tos kopīgi nobaudīt. Arī šajā saimniecībā valdīja uzskats, ka iespējama veiksmīga uzņēmējdarbība laukos, ir tikai nepieciešamas zināšanas attiecīgajā jomā, apņēmība, darba mīlestība un tuvinieku atbalsts.

Pasākuma noslēgumā iesaistīto skolu pedagogi atzina, ka šāda veida pasākumi jauniešiem ir lietderīgi, jo tādējādi viņiem tiek praktiski parādītas reālas iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, kas viņus motivē īstenot savas idejas. Apmeklētajās saimniecībās redzētais apliecināja to, ka ir iespējams strādāt un dzīvot laukos, būt pašam uzņēmējam un apvienot darbu, kas pašam padodas un patīk, ar biznesa iespējām. Arī pašiem skolēniem pasākums bija interesants, tas sniedza jaunas zināšanas, iespēju komunicēt ar kaimiņu pagastu skolu jauniešiem un vietējiem uzņēmējiem.

LLKC Ludzas nodaļas kolektīva vārdā vēlētos pateikties par sadarbību pasākuma organizēšanā Kārsavas novada izglītības nodaļai. Pateicamies arī Rēzeknes novada uzņēmējiem –  Gunāram, Baibai un Diānai –  par laipno uzņemšanu un iedvesmojošajiem stāstiem. Skolēniem vēlam, lai izdodas realizēt savas idejas.

 

Laura Vesere,

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra lauku attīstības konsultante

 

Foto: Laura Vesere 

Pievienot komentāru