Lauku iedzīvotājus iesaista sabiedriskajā dzīvē

Tukuma novada biedrība „Asni 3139” rūpējas par lauku iedzīvotāju iesaistīšanu sabiedriskajā dzīvē, rīkojot pasākumus un nodrošinot brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Biedrības darbojas kopš 2007. gada un tās mērķis ir aktivizēt lauku iedzīvotāju piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē, uzlabot savu dzīves kvalitāti, veicināt integrāciju sabiedrībā un piesaistīt finansējumu no dažādiem avotiem. Dažādu pasākumu organizēšanai tiek meklētas iespējas dažāda veida finansējuma piesaistei.

Viens no pirmajiem projektiem, kurā piedalījās biedrība „Asni 3139”, bija biedrības „Lauku partnerība „Upe 8”” izsludinātais atbalsta pasākums 2008. gadā, kad Tumes pagasta centrā tika izveidots 105 m2 bruģēts gājēju celiņš, kas savieno ceļu ar rotaļu laukumu un kalpo vēl šodien. Tas bija pirmais pilotprojekts, kura realizēšanā aktīvi iesaistījās vietējie uzņēmēji un Tumes pagasta pārvalde, kas palīdzēja gan finansiāli, gan ar savu tehniku. Biedrība ir piedalījusies un realizējusi trīs LEADER projektus: „Apkures sistēmas rekonstrukcija biedrības nomātajās telpās”, „Prezentācijas un aprīkojama iegāde interešu kluba vajadzībām” un  „Šūšanas un izšūšanas iekārta radošajām rokdarbu darbnīcām”.

Tika izmatota iespēja pieteikties Hipotēku bankas Klientu kluba „Mēs paši” rīkotajā projektu konkursā, kurā biedrība iegādājās aušanas stelles, lai piesaistītu dažāda vecuma lauku iedzīvotājus saturīga brīvā laika pavadīšanai.

Biedrība regulāri piesakās uz Tukuma novada izsludinātiem projektu konkursiem biedrības darbības atbalstam. Pateicoties Tukuma novada atbalstam, biedrība „Asni 3139” regulāri rīko ģimenes svētkus, ekskursijas uz puķu draugu saietiem un dažādus seminārus.

Lai arī jums veicas finansējuma piesaistē!

Irēna Pavloviča,

LLKC Tukuma nodaļas lauku attīstības konsultante

Pievienot komentāru