Meklē risinājumus parazītu ierobežošanai aitu ganāmpulkos

Latvijā aitu un kazu ganāmpulki saskaras ar parazitāro invāziju un tās izplatība atsevišķos ganāmpulkos sasniedz pat no 70 līdz 80%. Lai gan Latvijā ir pieejami vairāki pretparazitārie medikamenti, ir novērota salīdzinoši plaša rezistence pret tiem, tāpēc visā pasaulē tiek meklēti jauni līdzekļi parazītu kontrolei, lai samazinātu invāziju ganībās un dzīvniekā, kā arī uzlabotu dzīvnieka aizsargspējas. Vienu no tādiem sākuši izstrādāt Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte – LLU) pētnieki sadarbībā ar vairākiem partneriem.

Parazitārajai invāzijai ir raksturīga izteikta diareja, dzīvnieku novājēšana un produktivitātes samazināšanās. Slimībai attīstoties, aitām novēro anēmiju, zemžokļa tūskas un nereti arī dzīvnieki zaudē dzīvību. Turklāt saimniecībās, kurās ir novērota augsta parazītu invāzija, iegūtais piena un gaļas produkcijas daudzums samazinās pat par 50 līdz 70%. Šo parazītu kontrole ir būtiska gan no dzīvnieku labturības un ganāmpulka veselības viedokļa, gan ekonomiskā viedokļa.

Lai rastu risinājumus parazītu kontrolei, LBTU Veterinārmedicīnas fakultātes pētnieku kolektīvs profesores Dr. med. vet. Līgas Kovaļčukas vadībā aizsākuši vērienīga projekta īstenošanu “Latvijas tradicionālā ārstniecības auga biškrēsliņa lapu ekstrakta zāļu formu izstrāde un tā ietekme uz aitu gremošanas kanāla mikrobiomu un pretparazitāro kontroli”.  Pētnieki strādā kopā ar sadarbības partneriem – Rīgas Stradiņa universitāti, SIA “Mikaitas”, z/s  “Ceļmalas”, z/s “Trejdeviņi Trešelnieki” un pašnodarbinātajām personām – Natu Mālnieci, Andri Pridānu, Raimondu Šnori un Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociāciju.

Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest praksē jaunu fitopreparātu granulu un / vai bola zāļu formās, kas satur pētījumos in-vitro pārbaudītu, Latvijas florai raksturīgu biškrēsliņu lapu ekstraktu ar tam piemītošu pretparazitāru ietekmi. Šis līdzeklis ir paredzēts, lai kontrolētu parazītus un tā pozitīvā rezultātā tiks mazināti labvēlīgie apstākļi aitu gremošanas kanālā, kā arī iespējamā invāzija ganībās.

Biškrēsliņš Latvijā zināms gan kā ārstniecības augs, gan kā nezāle, taču, pateicoties pētnieku grupas iepriekšējā projekta rezultātiem, kuros tika pētīta  vairāku Latvijai raksturīgu ārstniecisko augu pretparazitārā ietekme uz aitu gremošanas kanāla parazītiem in-vitro, šī pētījuma ietvaros uzmanība tiks pievērsta biškrēsliņa lapām.

Vadošā pētniece Līga Kovaļčuka informē: “Projekta ietvaros plānots izstrādāt biškrēsliņa lapu ekstrakta liofilizātu, kas tiks iestrādāts jau minētās zāļu formās un in-vivo tiks pētīta to pretparazitārā ietekme, fitopreparāta nekaitīgums un ietekme uz aitu gremošanas kanāla mikrobiomu.”

Lai realizētu projektu, Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultāte veiks biškrēsliņa ekstrakta sagatavošanu, jaunas fitopeparāta formas izveidi, pārbaudi un analīzi, LBTU Veterinārmedicīnas fakultātes pētnieki no dažādiem institūtiem un veterinārās klīnikas iesaistīsies šo jauno zāļu formu izpētē in-vitro un in-vivo, nosakot vielu efektivitāti, nekaitīgumu un pretparazitāro ietekmi. Savukārt šī posma norisē lielu ieguldījumu sniegs arī aitu audzētāju saimniecības – SIA “Mikaitas” un z/s “Ceļmalas” – un pēc veiksmīgas pētījuma pirmās in-vivo fāzes, atlasot pašu efektīvāko līdzekli, plānots fitopreparātu izmēģināt lauka apstākļos, kuros iesaistīti būs arī vairāki mazo aitu saimniecību partneri, pašnodarbinātās personas – Andris Pridāns, Nata Mālniece, Raimonds Šnore un z/s “Trejdeviņi Trešelnieki”.

Pētniece skaidro, ka projekta laikā tiks veicināta sadarbība starp aitu audzētājiem un starpnozaru pētniekiem, lai risinātu šīs nozares praktiskās vajadzības. “Līdz ar to pētījuma publicitāti un rezultātu integrāciju aitu saimniecībām nodrošinās Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācija. Nozares galvenais ieguvums un mērķis ir praksē izmantot zinātniski pierādītus, efektīvus, dzīvniekam un videi nekaitīgus jaunus bioloģiskus fitopreparātus pretparazitārās kontroles līdzekļus, kas uzlabotu dzīvnieku gremošanas sistēmas mikrobiomu,” tā L. Kovaļčuka.

Jāatzīmē, ka jauna fitopreparāta izstrāde dzīvniekiem lietošanā ērtā zāļu formā  ļautu samazināt praksē lietoto ķīmisko pretparazitāro līdzekļu lietošanu, tā samazinot izmaksas lauksaimniecībā par medikamentu iegādi, potenciālajiem zaudējumiem pretparazitāro līdzekļu rezistences gadījumā, kas vienlaikus samazina dzīvnieka produktivitāti un negatīvi ietekmē dzīvnieka labturību, kā arī nodrošinātu bioloģiski tīras gaļas produkcijas iegūšanu. Pretparazitāro līdzekļu lietošanas mazināšana veicinātu ekoloģiskākas vides attīstību, kā arī samazinātu parazītu kontamināciju kūtī, ganībās un vidē.

Kā projekta papildu uzdevums ir novērtēt arī biškrēsliņa ietekmi uz zarnu mikrobiomu, tajā skaitā, lai kontrolētu aktuālu vides infekciju – klostridiozi, kas izraisa biežu dzīvnieku nāvi un papildus izdevumus ārstniecībā un vakcīnas izmantošanā.

Kontaktinformācija par pētījumu: liga.kovalcuka@llu.lv un ilze.vike@llu.lv.

Projekts "Latvijas tradicionālā ārstniecības auga biškrēsliņa lapu ekstrakta zāļu formu izstrāde un tā ietekme uz aitu gremošanas kanāla mikrobiomu un pretparazitāro kontroli" (Nr. 22-00-A01612-000007) tiek īstenots valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībā 16. pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumā "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai". Projekts uzsākts 2022. gada 6. jūnijā un tiks realizēts līdz 2025. gada 31. maijam, tā finansējums ir 410 460, 00 eiro.  Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Sagatavoja projekta darba grupa

Uzziņa: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir EIP (Eiropas inovāciju partnerību) tīkla pārstāvis Latvijā, kura viens no uzdevumiem ir informēt par inovācijām un ar tām saistītiem projektiem Latvijā un Eiropā.

Pievienot komentāru