Meņģele kļūst par trīs kaimiņu pagastu sportisko centru

Mazie meņģelieši renovētajā sporta zālē spēlē tautasbumbu.
GalerijaPrint

Īstenojot Lauku attīstības programmas LEADER pieeju, ar publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Zied zeme” atbalstu Meņģelē realizēti divi nozīmīgi, veselīgu dzīvesveidu veicinoši projekti.

 Tie ir: „Ogres novada Meņģeles, Mazozolu un Taurupes pagasta sporta aktivitāšu un infrastruktūras uzlabošana” un „Sporta inventāra iegāde”.

Pirmā projekta mērķis bija uzlabot Meņģeles, Mazozolu un Taurupes pagasta iedzīvotāju iespējas nodarboties ar sportu un veselību veicinošām aktivitātēm atbilstoši sakārtotā un drošā vidē. Vismaz simts dažādu paaudžu cilvēki bez maksas varēs draudzīgā pulkā, sev izdevīgā laikā pievērsties garu uzmundrinošām un miesu spēcinošām nodarbībām. Trīs pagastu sportiskās aktivitātes turpmāk koordinēs Taurupes pamatskolas Meņģeles filiāles struktūrvienības vadītāja, bioloģijas, sociālo zinību un sporta skolotāja un metodiķe Olita Rudzīte.

Lai sasniegtu projektā izvirzīto mērķi, ir veiksmīgi īstenota Meņģeles skolas sporta zāles vienkāršotā renovācija. Darbus līgumā noteiktajā termiņā un labā kvalitātē paveica SIA „ProfBuilder”. Projekta kopējās izmaksas bija 40 080, 85 eiro. No attiecināmajām izmaksām 70 procentus (21 343,08 eiro) sedza Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), bet līdzfinansējumu un PVN izmaksas pašvaldība atvēlēja no saviem budžeta līdzekļiem.

Jaunas iespējas gan maziem, gan lieliem sportot gribētājiem

Vairāk stāsta O. Rudzīte: „Pirms dažiem gadiem Meņģeles skolas sporta zālē izcēlās ugunsgrēks, postījumi bija lieli. Nācās ieguldīt līdzekļus un atjaunot cietušās telpas, grīdas, griestus, trepes. Šī projekta ietvaros jaunu ārēju veidolu ieguva sporta halle, tā kapitāli nosiltināta, divas reizes izbalsināta, nokrāsota. Zālē tika ielikti jauni pakešu logi, izremontētas telpas (vienā no tām atrodas galds tenisam un divi novusa galdi), uzstādīta klimata kontroles iekārta un jauna ventilācijas sistēma, inventāra noliktavā renovēta apkures sistēma. Ir labiekārtotas ģērbtuves, kā arī dušas telpas zēniem un meitenēm. Liels paldies Meņģeles skolas absolventiem, kuri pie sporta zāles iestādīja krāšņumaugus un skujeņus. Atjaunots āra sporta laukums, kur var spēlēt basketbolu, florbolu un šoziem ceram uzliet ledu hokeja spēles un daiļslidošanas entuziastiem. Nīderlandes KNHM fonda projekta ietvaros ir uzbūvētas sporta laukuma apmales.

Otrā projekta ietvaros ir iegādāti divi novusa galdi, tenisa galds, basketbola, volejbola un vingrošanas bumbas, volejbola statīvi un četri tīkli (divi komplekti noderēs pludmales volejbolam Meņģeles sporta svētkos sieviešu un vīriešu smilšu laukumos); hanteles, augstlēkšanas komplekts, vingrošanas, nūjošanas un florbola nūjas, florbola ekipējums, vingrošanas paklāji. Meņģeles pirmsskolas grupiņai un sākumskolas audzēkņiem lieti noderēs vingrošanas apļi un tunelītis.”

Laipni aicināti jauni dalībnieki

Olita Rudzīte pirmdienās un trešdienās (no pulksten 17 līdz 18) vada sporta vingrošanas nodarbības visiem interesentiem. Šobrīd aktīvi par savu veselību rūpējas daiļā dzimuma pārstāves vecumā no 20 līdz pat pāri 60 gadiem. Aicināti arī vīrieši. Sporta stundu skolas bērniem nepietiek. Olita vienreiz nedēļā vada arī sporta pulciņa aktivitātes 1. līdz 4. un 5. līdz 9. klašu audzēkņiem. Pedagoģe ar gandarījumu uzsver, ka jaunie meņģelieši nav datoratkarīgi mājās sēdētāji, bet ļoti mīl aktīvu dzīvesveidu. Nav iedomājams, ka bērni neņemtu līdzi sporta tērpu un nepiedalītos stundās dažādu aizbildinājumu dēļ. Visiecienītākais gan mazajiem, gan lielajiem ir florbols, tāpat populārs ir futbols.

 Māris Griņēvičs,

LLKC Ogres nodaļas Ogres novada lauku attīstības konsultants

 Foto: U. Prancāns

Foto galerija: 

Pievienot komentāru