Modernizē ziemas ķiploku audzēšanu

Lai iegūtu regulāras un augstas ziemas ķiploku ražas bioloģiskajā saimniecībā, izmantojot ķiploku audzēšanu segtajās platībās ziemas periodā un precīzās tehnoloģijas, tiek īstenots projekts “Ziemas ķiploku audzēšanas modernizācija drošas ražas ieguvei bioloģiskajā saimniecībā”.  

Projekta galvenā ideja ir izstrādāt tādu ķiploku audzēšanas tehnoloģiju, kurā būtu iespējams maksimāli izslēgt nelabvēlīgu meteoroloģisko apstākļu ietekmi uz ķiploku audzēšanas efektivitāti, izmantojot precīzās tehnoloģijas. Konkrēti – ķiploki attīstības sākuma stadijās aug kasetēs, kontrolētā vidē, kur, nodrošinot atbilstošu temperatūru, ķiploka daivā notiek jauno daivu iniciēšanās process, un pavasarī šie stādi no kasetēm tiek izstādīti laukā. Sadarbībā ar zinātniekiem šobrīd tiek strādāts pie atbilstošu substrātu izstrādes, audzēšanas apstākļu kopuma un tehnoloģiskajiem risinājumiem. Patlaban pēc pirmā veģetācijas perioda rezultātiem redzams, ka pazeminātas temperatūras režīms ir jānodrošina ļoti precīzi (gan temperatūra, gan aukstuma perioda ilgums). Citādi labu ražas iznākumu iegūt ir neiespējami. Izmēģinājumi tiek turpināti.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.2. apakšpasākuma "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” ietvaros.

Projekta īstenošana ilgst no 2018. gada 20. augusta līdz 2021. gada 27. februārim. Vadošais partneris ir z/ “Lazdiņas”, kā partneri projektā darbojas Dārzkopības institūts (LLU), Bioloģijas institūts (LU) un z/s “Mazkūlīši”.

Informāciju sagatavoja:

Līga Lepse,

LLU Dārzkopības institūta vadošā pētniece

Pievienot komentāru