Nacionālo horizontālo organizāciju ziņojumi

PielikumiPrint

VLT 2014. gada apakšaktivitātes „Nacionālo horizontālo organizāciju ziņojumi” ietvaros lauksaimniecības horizontālās organizācijas apzinājušas aktuālākos risināmos jautājumus un sniedz priekšlikumus to risināšanā. 

Piemēram, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija sagatavojusi ziņojumu par bioloģiskās pārstrādes situāciju Latvijā. Biedrība „Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija” informē par depozītu sistēmas ieviešanas iespēju dzērienu iepakošanā. Latvijas Zemnieku federācija apkopojusi informāciju par ģimenes saimniecību iespējām un izaicinājumiem Latvijā un ES. Biedrība „Zemnieku saeima” piedāvā risinājumus barības vielu noteču mazināšanai meliorācijas sistēmās. Biedrība „Lauksaimnieku apvienība” izpētījusi piena ražošanas izmaksas veidojošos faktorus. Pieejami arī citu organizāciju ziņojumi.

Lauksaimniecības organizāciju ziņojumu prezentācijas – pielikumā.

Pievienot komentāru