Notiek lauksaimnieku, konsultantu un pētnieku sadarbība inovāciju veicināšanai

Lai pēc iespējas sekmīgāk īstenotu zināšanu un inovāciju potenciāla izmantošanu, paplašinot lauksaimnieku, konsultantu un pētnieku sadarbības nozīmi lauksaimniecības nozarē, kopš 2017. gada Horizon 2020 programmā tiek īstenots “AgriLink” projekts jeb “Lauksaimnieciskās zināšanas: lauksaimnieku, konsultantu un pētnieku sadarbība inovāciju veicināšanai.”

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas pārmaiņas Eiropas lauksaimniecībā, labāk izprotot lauksaimniecības konsultāciju nozīmi lauksaimnieku lēmumu pieņemšanas procesā un veicinot viņu lomu ar zināšanām un inovācijām saistītos procesos. Lai to realizētu, projektā paredzēts analizēt un pilnveidot lauksaimniecības konsultāciju lomu astoņās inovāciju sfērās, kas apvienotas dokumentā “Stratēģiska pieeja ES lauksaimniecības pētniecībai un inovācijām” noteiktajos  izaicinājumos.

“AgriLink” balstās uz pieņēmumu, ka pakalpojumu sniegšanas un inovāciju ieviešanas novērtējumā ir jāiekļauj visas konsultāciju pakalpojumus sniedzošās organizācijas. Metodoloģija apvieno teorētiskās atziņas un daudzu dalībnieku starpdisciplināru pētniecības metožu pieeju. Tā iezīmē mikro lauksaimniecības zināšanu un inovāciju sistēmu – AKIS (indivīdi un organizācijas, no kurām lauksaimnieki saņem pakalpojumus un apmainās ar zināšanām) analīzi 26 reģionos, sociāli tehnisko scenāriju izstrādi un ”dzīvās laboratorijas”, kurās lauksaimnieki, konsultanti un zinātnieki kopīgi strādā, lai radītu praktiski pielietojamus risinājumus. Analizēto reģionu pētījumi sniedz ieskatu lauksaimnieku mikro AKIS, konsultāciju pakalpojuma sniedzēju biznesa modeļos un reģionālajās lauksaimniecības konsultāciju sistēmās, tādējādi ļaujot izvērtēt lauksaimnieku, konsultantu un pētnieku mijiedarbības efektivitāti Eiropā. “Dzīvajās laboratorijās” tiek izmēģinātas un attīstītas jaunas konsultācijas pakalpojumu metodes un jaunas pētnieku un praktiķu mijiedarbības formas. Sociāli tehniskā scenārija izstrādes metode izmantota, lai kopā ar iesaistītajām personām izpētītu iespējamos pārejas ceļus uz ilgtspējīgāku lauksaimniecību.

Būtiski ir tas, ka “AgriLink” projektā veiktās darbības balstās uz pieredzi un atziņām gan no pētījumiem, gan prakses. To akcentē tas, ka projekta dalībnieki ir no dažādām pētniecības disciplīnām (institucionālā ekonomika, inovāciju pētījumi, lauksaimnieku zināšanu un inovāciju sistēmas pētījumi (AKIS), tīklu socioloģija), kā arī konsultanti gan no publiskā, privātā sektora, gan no lauksaimnieku organizācijām. Plānots, ka konsultāciju pakalpojumu sniedzēju pārstāvji apstiprina un publisko  pētījumu rezultātus, nodrošinot, ka visi projekta rezultāti ir gan praktiski, gan zinātniski pamatoti.

Kopumā projektā piedalās 16 dalībnieki, tai skaitā nodibinājums “Baltic Studies Centre” no Latvijas.

Kā jau iepriekš minēts, projekts tika uzsākts 2017. gada 1. jūnijā, un plānots, ka noslēgsies šā gada 30. novembrī. Projektu koordinē Francijas Nacionālais lauksaimniecības un vides pētījumu institūts (INRAE).

Papildu informācija par projektu atrodama nodibinājuma “Baltic Studies Centre” mājaslapā: http://www.bscresearch.lv/lv/projekti/agrilink, kā arī projekta mājaslapā: https://www.agrilink2020.eu/why-agrilink/

Izmantoti materiāli no projekta mājaslapas https://www.agrilink2020.eu/

Jēdzieni:

*AgriLink jeb Lauksaimnieciskās zināšanas: lauksaimnieku, konsultantu un pētnieku sadarbība inovāciju veicināšanai.

*AKIS jeb Lauksaimniecības zināšanu un inovāciju sistēma.

Uzziņa:

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir EIP (Eiropas inovāciju partnerību) tīkla pārstāvis Latvijā, kura viens no uzdevumiem ir informēt par inovācijām un ar tām saistītiem projektiem Latvijā un Eiropā.

Informāciju sagatavoja:
Aiva Saulīte-Liniņa,
Valsts lauku tīkla Sekretariāts

Pievienot komentāru