Notikusi tikšanās Eiropas Inovāciju partnerības projektu īstenotājiem

Eiropas Inovāciju partnerības kontaktpunkts (EIP) Valsts Lauku tīkla (VLT) funkciju ietvaros 15. oktobrī organizēja darba grupas sanāksmi  “Administratīvie jautājumi EIP darba grupu projektos”, kuru vadīja VLT Sekretariāta projektu vadītāja Kristīne Cinglere. Darba grupā piedalījās Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas pārstāvji, kā arī paši EIP projektu īstenotāji.

Darba grupa organizēta ar mērķi rast atbildes uz visiem neskaidrajiem jautājumiem saistībā ar projektu īstenošnas gaitu.

Darba grupas sanāksmes sākumā Kristīne Cinglere klātesošos iepazīstināja ar to, kāda veida informācija ir nepieciešama, lai to varētu publicēt EIP tīkla mājaslapā, papildus tika skaidroti galvenie EIP tīkla kontaktpunkta uzdevumi. Pasākuma gaitā tika izklāstīti arī darba plāni nākamajam, 2020. gadam.

Sanāksmi turpināja Lauku atbalsta dienesta  (LAD) pārstāve Linda Strūve. Viņa  iepazīstināja auditoriju ar LAD aktualitātēm saistībā ar EIP projektiem un norādīja uz biežāk pieļautajām kļūdām, veicot iepirkumus, kā arī pastāstīja par veiktajiem uzlabojumiem, administrējot inovāciju projektus.

Turpinājumā organizāciju psihologs, sistemātiskā konsultante Iluta Krūmiņa pastāstīja par to, cik liela nozīme projektu vadībā ir komunikācijai.  EIP projektu īstenošanā ir daudz iesaistīto – Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests, Valsts Lauku tīkls, projektu vadītāji, projektu sadarbības partneri u. c. Tieši tāpēc ir svarīgi, lai komunikācija visos virzienos būt kvalitatīva. Darba procesā izvērtās aktīva diskusija, kuras laikā bija svarīgi noskaidrot un izzināt visu iesaistīto (Lauku atbalsta dienesta, Zemkopības ministrijas, projektu vadītāju un projektu koordinatoru) galvenos mērķus un to, ko mums vajadzētu vai ko mēs vēlētos pilnveidot sadarbībā ar citiem.

Darba grupas sanāksmes noslēgumā Iluta Krūmiņa mudināja auditoriju katram pateikt “paldies” par padarīto, atzīmējot, ka  tā ir elementāra cieņa pret otra ieguldīto darbu, īstenojot un administrējot projektus, ko daudzo darbu dēļ mēs nereti aizmirstam.

Kristīne Cinglere,
Valsts Lauku tīkla Sekretariāts

Pievienot komentāru