Pateikto paldies vārdu nekad nav par daudz

GalerijaPrint

Pēc trīs gadu pārtraukuma Valkas novadā atkal notika tradicionālā “Lauku balle”. Dienu pirms Māras dienas lauku ļaudis tika aicināti uz pilsētas kultūras namu, lai īsi pirms pavasara darbiem vēl kārtīgi izballētos.

“Lauku ballē” neiztiek bez paldies vārdiem tiem, kuru veikums ir īpaši pamanīts. Lai gan Valkas novads ir viens no mazākajiem Latvijā, taču lauku ļaudis, kuriem pateikties, ir daudz. To arī, uzsākot sveikšanas ceremoniju, uzsvēra novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, sakot, ka ir sajūta, ka jāsāk parādu atdošana, jau sākot ar to, ka uz “Lauku balli” 2020. gadā jau bija sarunāta kapela “Lauku muzikanti”, kura nu ir klāt. Šogad apbalvojumu saņemšanai izraudzīti dažādu jomu pārstāvji. “Valkas novadā netrūkts tādu cilvēku, kuri iet līdzi laikam, ir gatavi radīt kādu jaunu produktu, attīstīt jaunu pakalpojumu, uzlabot to, kas ir, un saglabāt līdzšinējās vērtības. Protams, tajā pašā laikā nedrīkst skriet “pa galvu, pa kaklu” modei līdzi un pazaudēt savu. Jūs jau esat tas pamats, uz kā turas Valkas novads un citos novados – mūsu Latvija. No tā, kas tiek izaudzēts laukos, pārtiekam visi. No pašvaldības puses ir ļoti svarīgi, lai jūs justu, ka novada attīstība ir vērsta uz vietējās kopienas vajadzību nodrošināšanu. Lai tā sajūta un arī praktiskas lietas, kas katram ir svarīgas, tiktu sasniegtas. Varbūt ar grūtībām un ne tik ātri, kā katrs vēlētos, bet mēs ejam tajā virzienā, kādā gribam redzēt mūsu mīļo Latviju. Tikai stipra valsts ar stipriem cilvēkiem var šajā pasaulē pastāvēt un radīt vidi, kurā mūsu bērni, bērnu bērni jūtas droši un grib dzīvot, attīstīt savas prasmes un talantus, jā, arī pelnīt naudu, jo kurš strādā, tas grib arī nopelnīt. Liels paldies par to, ka jūs esat daudz darījuši, lai šis pasākums varētu notikt. Tādēļ, lai šī pasākuma tradīcija ir kā neliels pamudinājums darīt daudz vairāk, lai tiktos jau nākamajā lauku ballē vēl kuplāka skaitā,” savā uzrunā teica novada domes priekšsēdētājs.

Pirmais savējiem paldies teica Ērģemes un Kārķu pagasta pārvalžu vadītājs Pēteris Pētersons. Viņa sveicamo pulkā no Ērģemes pagasta bija pasaules atzinību ieguvušais uzņēmums SIA “Mūrbūdu sidrs”, kura darinātie sidri, jau vairākus gadus tiek atzīti par vieniem no labākajiem pasaulē. Īpašnieks Krišjānis Putniņš saka: “Sidram vajag labus ābolus, un tie mums Vidzemē aug!”. Mums Vidzemē aug arī krāšņas puķes, un tās brauc lūkoties uz “Saulaino ieleju” pie Kristīnes Vaļģes. Bet vēl Ērģemes pagastā ir daudz stipru lauksaimnieku, godinājums šogad lielākajam novada dārzeņu audzētājam Vilnim Vehi, z/s “Purmaļi” īpašniekam, un jaunajam saimniekam Ģirtam Sulam no z/s “Jaunciņi” par pakalpojuma sniegšanu aizaugušo lauksaimniecības zemju un grāvju atbrīvošanai no apauguma. Savukārt Kārķu pagasts īpaši pateicās divām dzimtām, kuru darbība ir daudznozaru: Juškeviču dzimta, kura  apsaimnieko briežu dārzu, gaļas liellopu un aitu ganāmpulkus, tiek audzēti bioloģiski graudi un arī izveidota bioloģisko graudu pārstrāde. Vēl nozīmīga daļa saimniecībā ir ar medībām saistītām aktivitātēm, ieskaitot to, ka z/s “Jasmīni” briežu dārzā tika atklāta sportinga sacensību šautuve. Līdzīgi arī Staļu ģimenei (z/s “Ķirslejas”),  tikai viņu darbības virziens ir krasi atšķirīgs – te ir autoserviss, transporta pakalpojumi, tūrisma aktivitātes – atpūtas laivu (kajaku), bērnu atrakciju, pārvietojamās pirts, kubla noma. Viss, kas nepieciešams kārtīgai atpūtai. Kārķu pagastā pamanīts ir arī z/s “Rudzīši” mini zoodārzs, un īpašs prieks par ģimeni, kura atgriezusies Latvijā, kā tēlaini teica apsveikumu ceremonijas vadītājs Valdis Šaicāns: ”No Anglijas uz Latviju, no Kurzemes uz Vidzemi, no tulka par īstu latvju saimnieci – tā var saukt un vēl saukt uzdrošināšanos un pārvērtības, ko nedaudzu gadu laikā ir piedzīvojusi kuplā Raita Baltvilka un Anitas Burkēvicas ģimene, iegādājoties Kārķu pagastā īpašumu “Saulgoži”. Šajā sētā viss tiek ne tikai kūtī un dārzā izaudzēts, bet arī izcili pārstrādāts”.

Valkas pagasts ir lielākais novadā un šeit ir daudz spēcīgu lauku saimniecību. Pārvaldes vadītāja Ligita Sīmane teica paldies par darbu z/s “Liepaines”, kura ir viena no pirmajām zemnieku, gan arī bioloģiskajām saimniecībām pagastā un daudzu gadu garumā ražo pienu un biškopības produktus. Par nozīmīgu ieguldījumu saimniecības izaugsmē sveica graudkopības saimniecību ”Kalniņi” un tās īpašnieku Aināru Sildaru, arī Anžu ģimenes z/s “Kalnieši”, kura ir viena no lielākajām graudu audzētājām novadā un pagājušajā gadā uzbūvēja modernu graudu kalti, “Kalniešu” saime ir arī nozīmīgs atbalsts pašvaldībai. Vaļģu ģimenei īpašai paldies par pēdējos gados no jauna atgūtām lauksaimniecības zemēm un graudkopības veiksmīgu uzsākšanu, tāpat par nesavtīgu atbalstu pagastam. Arī Valda Pīra  z/s “Vētras” ir strauji augoša zemnieku saimniecība, kuras darbības virziens ir  putnkopība, graudkopība, gaļas lopu audzēšana un transporta pakalpojumi. Sumināts tika arī Viesturs Lārmanis no z/s “Krastiņi” par Ziemeļgaujas ainavas apvidus uzturēšanu un dalību dabas aizsardzības projektos.

Vijciema un Zvārtavas pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Šaicāns bija izvēlējies Vijciema pagastā īpaši izcelt trīs saimniecības. SIA “Piekalnes”, kura pazīstama, kā sēklas kartupeļu audzētāja, pārstāvot Latvijā firmu “Norika”. Šoreiz īpašs suminājums uzņēmuma pārstāvim Mārcim Pakalnam par viņa mārketinga aktivitātēm, izveidojot  zīmolu “Potatodealer”. Viņš ir pierādījis, ka tirgot kartupeļus var dažādi. Mārča pieeja ir atraktīva, jo viņš kartupeļu pircējiem palīdz arī ar idejām, ko ar nopirkto preci darīt, kā to garšīgi pagatavot vai labi izaudzēt. Arī z/s ”Vecbūdas” jaunajiem saimniekiem pateicība ne par darbu fermā, bet par ziemas sezonā izveidoto autotrasi, kuru par labu esam atzinuši daudzi Vidzemes ziemas auto sporta entuziasti. Par vietējā un arī starptautiskā tūrisma, Vijciema pagasta atpazīstamības veicināšanu tika sveikta z/s “Ziediņi” īpašniece Sniedze Ragže, novērtējot viņas ieguldījumu rožu dārza audzēšanā, daiļdārza kopšanā, savu zināšanu nodošanā interesentiem un dalību starptautiskā projektā “Dārza pērles” (gardenpearls.eu). Zvārtavas pagastā atzinību izpelnījies ir Andars Kalniņš par to, ka viņš savu darbu iegulda degradēto teritoriju sakopšanā, kuru šajā nomaļajā pašvaldībā nav mazums, atgriežot šīs platības apsaimniekošanai. Īpaši pārvaldes vadītājs uzteica sadarbību ar SIA”Sarem”, kuras īpašniece Svetlana Mihailova uz dzīvi Zvārtavas pagastā ieradusies no Rīgas. Viņa nav nobijusies un izveidojusi  pagastam tik nepieciešamo uzņēmumu – veikalu, kurš darbojas jau vairāk kā gadu.

Arī LLKC Valkas konsultāciju birojs izmantoja iespēju pateikt paldies par sadarbību saviem klientiem, šogad īpaši atzīmējot sešus. LLKC valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Cimermaņa parakstītu pateicību un piemiņas dāvanu saņēma zemnieku saimniecība “Kalnieši”, kura mūsu acu priekšā no nelielas daudznozaru saimniecības ir izaugusi par vienu no lielākajām graudkopības saimniecībām visa novadā un kuru nu jau savā valdījumā ir pārņēmusi jaunā paaudze – Inese Anže-Balēviča un viņas brālis Jānis Anže. Pateicība arī zemnieku saimniecībai “Jaunpuņģi”, tās īpašniekam Mārtiņam Simsonam – saimniecība vislielāko izaugsmi piedzīvojusi pēdējā desmitgadē un attīstībā ir paļāvusies uz mūsu konsultantu atbalstu. “Purmaļu” saimniekam Vilnim Vehi šoreiz lielais paldies par sadarbību, neatsakot dalīties ar savām plašajām zināšanām un pieredzi dārzeņu audzēšanā, uzņemot pie sevis mācību projekta dalībniekus. No Valkas KB īpašs paldies Viesturam Lārmanim, kurš ir arī LLKC klientu konsultatīvās padomes loceklis. Viestura vadīto Valkas pagasta z/s “Krastiņi”  Latvijā labāk pazīst kā “Dabas saimniecību Bekas”, viņi ir ne tikai vadošie partneri dabas aizsardzības projektā par dabisko pļavu atjaunošanu, bet arī mēs, LLKC,  veiksmīgi sadarbojamies ar Viesturu mācību par BVZ apsaimniekošanu organizēšanā. Biroja pateicība aizceļoja uz Zvārtavas pagastu pie “Avotu” saimnieces Daigas Loginas. Viņa nenogurstoši saimnieko savā slaucamo govju fermā, bet ne tikai par to. Paldies Daigai par attieksmi, par to, ka viņa ir ar gaišu skatu uz dzīvi un šo pozitīvo gaisotni ienes arī  mūsu birojā. Arī Valkas konsultāciju biroja kolektīvs saņēma pateicību. Par ilgstošu un veiksmīgu sadarbību ar mums paldies teica ”Altum” Vidzemes reģiona pārstāve Dace Kīna-Lūse.

Daudzie paldies ir izskanējuši, pavasaris tuvojas, kā vienmēr, ar gaišām cerībām par to, ka laika apstākļi mūs lutinās un viss iecerētais izdosies. To arī novēlam lauku ļaudīm visā Latvijā!

 

Valda Empele, LLKC Valkas biroja uzņēmējdarbības konsultante

Foto: Ilze Fedotova un Līga Orleana

Foto galerija: 

Pievienot komentāru