Jaunumi

Gulbenes dzelzceļa stacijas ēkā 17. janvārī notiks tradicionālais lauku labumu Zaļais tirdziņš.

Lielvārdes novadā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma ietvaros tiek īstenoti projekti par publisko interneta pieejas punktu izveidi un ūdenssaimniecības attīstību Jumpravas ciemā.

Šodien sākas elektroniskā balsošana Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) rīkotajā konkursā „Gada labākais lauksaimniecības kooperatīvs 2014”.

LLKC jau trešo gadu sadarbojas ar Pāvilostas novadpētniecības muzeju, kas pēdējos gados paplašinājis savu ekspozīciju un darbību, pateicoties īstenotajiem Eiropas Zivsaimniecības fonda projektiem.

Biedrība „Augšzemes lauku NVO apvienība” īstenojusi Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstīto projektu „Jēkabpils novada dižākie koki”, apzinot apkaimē augošos dižkokus.

Beidzies Augšzemes lauku nevalstisko organizāciju apvienības organizētais projekts „Jaunības dizains”, kura rezultātā tapusi „Iedvesmas mape” ar padomiem rokdarbniecēm.

Neretā iekārtots zaļā tirgus laukums, kas veicinās vietējās pārtikas pieejamību un popularizēs „zaļo” dzīvesveidu, kas būs labs atbalsts lauksaimniekiem un iespēja vietējiem iedzīvotājiem.

Konkursā Vecbebru Profesionālo un vispārizglītojošo internātvidusskolu pārstāvēja skolotāja Regīna Sniedze un 4. kursa audzēkne Linda Annuškāne.

Biedrība „Siera klubs”  organizēja konkursu „Latvijas sieru garša”, kurā Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošas internātvidusskolas pārstāves izcīnīja trešo vietu.

Zemkopības ministrijas tradicionālajā konkursā Latvijas skolu jaunatnei „Mūsu mazais pārgājiens” Cēsu Pastariņa sākumskolas skolēni izcīna trešo vietu.

Boldtu ģimenes sapņu piepildījums ir aiznesis viņus no dzimtās zemes Vācijas uz Eiropas Savienības pierobežas pilsētu – Krāslavu, kur nodarbojas ar dabas tūrismu.

Lapas