Progresīvās augkopības projekta aktivitātes 2020. gadā

Lai izvērtētu vidi saudzējošas lauksaimniecības prakses, 2019. gada nogalē tika izveidota jauna Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) darba grupa, kas kopā īsteno vērienīgu projektu “Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai”. Projekts ilgs piecus gadus un tā vadošais partneris ir  Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) kopā ar deviņām saimniecībām – z/s “Strazdi”, SIA “PS Līdums”, z/s “Rožkalni”, z/s “Rietumi”, AS “Tērvete”, SIA “Kalnāji”, z/s “Krikši”, z/s “Bullīši” un z/s “Lielvaicēni”; lauksaimnieku kooperatīviem – LPKS “VAKS” un “LATRAPS”, kā arī LLKC un SIA “EDO CONSULT”. 

 Projekta galvenie uzdevumi ir:

  • Izvērtēt saimnieciski  izdevīgākās augsnes apstrādes sistēmas,
  • Novērtēt piemērotākos uztvērējaugu maisījumus barības vielu saglabāšanai,
  • Izstrādāt rekomendācijas slāpekļa noteces mazināšanai zemkopības sistēmās,
  • Izveidot rīku izdevīgākai un videi saudzīgākai saimniekošanas sistēmas izvēlei.

Projekta ietvaros visa gada garumā veikti darbi izmēģinājumos, kuros tiek vērtēta tiešās sējas un minimālā augsnes apstrādes tehnoloģija un dažādu uztvērējaugu audzēšanas iespējas, organizēts seminārs, lauku dienas un sagatavoti dažādi izglītojoši raksti.

Semināri un lauka dienas

Pirmajā projekta seminārā “Augsnes apstrāde videi draudzīgai un efektīvai saimniekošanai” zinātnieki, konsultanti un lauksaimnieki dalījās savā pieredzē un diskutēja par minimālas augsnes apstrādes tehnoloģijām. Atskats uz šo semināru un visu lektoru video prezentācijas pieejamas šeit : Seminārs par augsnes minimālu apstrādi

Par pirmajiem rezultātiem un lauksaimnieku pieredzi, strādājot  ar bezaršanas tehnoloģijām uzzināt varēja lauka dienā “Augsnes apstrādes tehnoloģijas z/s “Strazdi”.  Interesentiem bija iespēja uzzināt z/s “Strazdi” pieredzi, tikties ar citiem projektā iesaistītajiem lauksaimniekiem, AREI zinātniekiem un LLKC augkopības speciālistiem, lai diskutētu par vidi saudzējošām augsnes apstrādes tehnoloģijām. Atskats uz šīm lauka dienām un video materiāli piejami: Lauka diena par bezaršanas tehnoloģijām

Attālināti notika lauka diena “Uztvērējaugi. Efektivitāte”, tajā klausītāji tika iepazīstināti ar uztvērējaugu audzēšanas pieredzi Agroresursu un ekonomikas institūtā (AREI) un z/s “Lielvaicēni”. Kā arī bija iespēja uzklausīt A. Stuglinska universitātes profesori  Dr. Jūrati Aleinikovieni no Lietuvas par paraugsnes auglību un starpkultūru spējām to uzlabot, barības vielu apriti un slāpekļa pārvērtībām augsnē. Atskats uz lauka dienu un lektoru prezentācijas pieejamas: Lauka diena par uztverejaugiem  LLKC YouTube kontā pieejams arī pilns lauka dienas videoieraksts: uztvērējaugu efektivitāte

Izglītojoši materiāli

AREI vadošā pētniece Līvija Zariņa dalās ar pirmajiem novērojumiem ierīkotajos demonstrējumu laukos, kuros tiek vērtēta tiešās sējas un minimālā augsnes apstrādes tehnoloģija, salīdzinot ar tradicionālo augsnes apstrādi – aršanu (augsnes apvēršanu). Ar rezultātiem iespējams iepazīties: Noverojumi bezaršanas demonstrejumu laukos

LLKC Inženiertehniskās nodaļas vadītājs, mehanizācijas un vides eksperts Jānis Kažotnieks rosina uz pārdomām rakstā Augsnes apstrāde. Vai esam gatavi pārmaiņām?” un skaidrokā aprēķināt lauksaimniecības tehnikas izmaksas rakstā “Cik maksā tehnikas izmantošana?”  Raksti pieejami: Augsnes apstrāde. Vai esam gatavi pārmaiņām? un Cik maksā tehnikas izmantošana?

Raksti par augsnes apstrādi, uztvērējaugu izvēli un audzēšanu publicēti arī lauksaimniecības žurnālos “AgroTops” un “Saimnieks”:

  • Augsnes apstrāde SEG emisiju aizsegā / Līvija Zariņa. AgroTops. Nr.12 (2019), 25.-26. lpp. - ISSN 1407-5164

Elektroniski pieejams - Agrotops, Decembris 2019

  • Optimāli uztvērējaugu izmantošanas risinājumi / Inga Jansone, Solveiga Maļecka, Pēteris Lakovskis, Iveta Grudovska. AgroTops. Nr.6 (2020), 24.-27. lpp. - ISSN 1407-5164

Elektroniski pieejams - Agrotops, Jūnijs 2020

  • Pirmie novērojumi bezaršanas demonstrējumu laukos / Līvija Zariņa. Agro Tops. Nr.11 (2020, nov.), 36.-37. lpp. - ISSN 1407-5164

Elektroniski pieejams - Agrotops, Novembris 2020

  • Uztvērējaugu maisījumu izvēle un efektivitāte / Inga Jansone, Solveiga Maļecka. Agro Tops.  Nr.12 (2020, dec.), 22.-23. lpp. - ISSN 1407-5164

Elektroniski pieejams - Agrotops, Decembris 2020

  • Kā augsnes apstrādes tehnoloģijas ietekmē ražu? / Līga Dzedule. Saimnieks. Nr.7 (2020), 26., 28. lpp. - ISSN 1691-1598
  • Piemērotāko augsnes apstrādes tehnoloģiju izvēle / Līga Dzedule. Saimnieks. Nr.8 (2020), 40., 42. lpp. - ISSN 1691-1598

Projekts  (Nr.19-00-A01612-000011) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma 16. “Sadarbība” 16.1.  apakšpasākumā “Atbalsts Eiropas partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ar Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstu.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Sagatavoja
Laura Kirsanova,
LLKC augkopības konsultante

Pievienot komentāru