Rada jaunas tehnoloģijas ogu un gaļas ilgstošai uzglabāšanai

Lai rastu risinājumu tam, kā ar minimāliem ieguldījumiem maksimāli efektīvi ilgāk saglabāt augļus, ogas un gaļu, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (LUMII) ar sadarbības partneriem uzsācis projektu “Bioloģiski aktīvu produktu ar dabīgiem konservantiem ražošana zemnieku saimniecībā uz vietas”, saīsināti PEMMIKS.

Tieši tas, kā ar nelieliem ieguldījumiem efektīvi pārstrādāt primārās lauksaimniecības produkciju ar īsu uzglabāšanas laiku – augļus, ogas, gaļu, – saglabājot to bioloģisko un ekonomisko vērtību, ir teju katra lauksaimnieka lielākais izaicinājums. Viens no zināmākajiem problēmas risinājumiem ir produktu kaltēšana, ko izmanto kā Latvijā, tā ārvalstīs. Tomēr visas līdz šim plaši izmantotās metodes paredz augļu, ogu un gaļas kaltēšanu ar paliekošu mitrumu, kas ievērojami pārsniedz 5% mitruma līmeni. Ilgstoši šādus produktus uzglabāt nevar, jo tie zaudē savas bioloģiskās īpašības, turklāt tie jāuzglabā slēgtos traukos un noteiktos apstākļos. Diemžēl viss iepriekšminētais nepasargā produktus no pelējuma.

Tādēļ viens no galvenajiem PEMMIKS uzdevumiem ir izstrādāt tādas metodes un tehnoloģijas, kas kaltēšanā paliekošo mitruma līmeni nodrošinātu iespējami tuvu vai pat zem minētajiem 5%. Šādi izkaltēti produkti ir saberžami (samaļami) pulverī. Veidojot dažādas izcelsmes (ogas, gaļa) pulverveida sajauktus sastāvus, iespējams iegūt jaunus pārtikas produktus. Šādi sagatavotu produktu ilgstoša uzglabāšana būs iespējama, pateicoties, piemēram, dzērveņu sastāvā esošajiem dabīgajiem konservantiem, kas novērš kā pūšanas baktēriju, tā pelējuma sēnīšu augšanu. Kombinējot dažādas pulverveida kompozīcijas, var iegūt to tālākas pielietošanas mērķim atbilstošas garšas un bioloģiskās īpašības. Jāpiezīmē, ka šādu tehnoloģiju medību gaļas ilgstošai uzglabāšanai jau izmantojuši Ziemeļamerikas indiāņu kareivji un tā nosaukums bija Pemmican.

Būtiski, ka ar minēto tehnoloģiju sagatavotus produktus var lietot gan civilajam, gan armijas nodrošinājumam, jo produkts var glabāties pat 50 gadus. Piemēram, esošās Latvijas armijas pārtikas rezerves ir uzglabājamas vien aptuveni gadu, un tad tās jāmaina.

Projektu “Bioloģiski aktīvu produktu ar dabīgiem konservantiem ražošana zemnieku saimniecībā uz vietas” īsteno Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas (LAP) 2014. – 2020. gadam pasākuma 16. "Sadarbība" 16.2 apakšpasākuma: "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" ietvaros.

Informāciju sagatavoja:

Uģis Grīnbergs, ugis@adsl.lv

Ja vēlies iegūt plašāku informāciju par projektu: http://www.laukutikls.lv/biologiski-aktivu-produktu-ar-dabigiem-konservantiem-razosana-zemnieku-saimnieciba-uz-vietas

Pievienot komentāru