Ropažu Garkalnes partnerība: ieskaties, uzdrošinies un īsteno!

GalerijaPrint

Biedrībā “Ropažu Garkalnes partnerība” jaunais plānošanas periods iezīmējies uzņēmējdarbības zīmē. Šajā periodā jaunie, potenciālie un mazie, jau strādājošie uzņēmēji aktīvi startējuši pirmajā projektu kārtā, kā rezultātā Ropažu Garkalnes partnerība ir apstiprinājusi deviņus dažādu nozaru uzņēmumu projektus.

Ropažu un Garkalnes teritorijās tiks uzlabots darbs divās galdniecībās, paplašināts tūrisma naktsmītņu piedāvājums, kā arī tiks īstenoti vairāki citi spēcīgi un interesanti uzņēmējdarbības projekti gan tirdzniecības, gan pakalpojumu uzlabošanas jomās.

Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” pirmajā projektu kārtā saņēmusi 37 projektu iesniegumus, kas ir ļoti daudz. Uzņēmējdarbības attīstībai saņemti 11 iesniegumi – gan no jauniem, gan esošiem uzņēmumiem, savukārt sabiedrisko aktivitāšu un infrastruktūras attīstība paredzēta 26 projektos. Šobrīd izvērtēti un apstiprināti 24 projekti (9 uzņēmējdarbības), no kuriem pilnībā īstenoti četri: viens uzņēmējdarbības un trīs iniciatīvu projekti. Šobrīd biedrībā apstiprināti 24 projekti par vairāk nekā 460 000 eiro.

No īstenotajiem projektiem vēlētos izcelt projektu “Iejādes un paralimpiskās iejādes treniņu un sacensību laukuma aprīkojuma iegāde jāšanas sporta aktivitāšu dažādošanai un sporta pasākumu pieejamībai Ropažu novada iedzīvotājiem”. Līdz šim mūsu teritorijā nav īstenoti sociālās iekļaušanas projekti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šis projekts virzīts uz sevis pilnveidošanu un pierādīšanu sportā cilvēkiem ar invaliditāti un īpašām vajadzībām un bērniem. Projekts tiek īstenots Ropažu novadā, īstenotājs - biedrība “Para Equestrian Support Fund”.

Iepriekšējais plānošanas periods iezīmējies kā nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju iniciatīvu laiks, kad ļoti aktīvi dažādas iedzīvotāju grupas, apvienojoties biedrībās, īstenoja savas ieceres gan vides sakārtošanā un labiekārtošanā, gan iedzīvotāju aktivizēšanā, iegādājoties aprīkojumu brīvā laikā pavadīšanai – tautas tērpu un koru tērpu iegāde, klavieres, keramikas darbnīcas pilnveide, dažādi bērnu rotaļu un atpūtas laukumi un visbeidzot – trenažieru zāles izveide Zaķumuižas ciemā, kas nu jau pulcina simtiem apmeklētāju.

No 2009.-2013. gadam, Ropažu un Garkalnes novados īstenoti 66 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekti un 9 Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) projekti. Par aktīvu piedalīšanos projektu konkursos un to īstenošanā slavējama biedrība “Rodenpois”, kas īstenoja vairākus Ropažu pilsdrupu sakopšanas, rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtošanas projektus.

Partnerība īstenojusi arī vairākus izglītojošus projektus un aktīvi iesaistās sadarbībā ar novadu mācību iestādēm, lai veicinātu jauniešu karjeras izaugsmi, tādējādi piesaistot vietējos jauniešus uzņēmējdarbības sektoram.

Eva Haberkorne-Vimba,

biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” administratīvā vadītāja

UZZIŅA

Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”

  • Teritorija: Ropažu un Garkalnes novadi.
  • Dibināta: 2009. gadā kā “Ropažu partnerība”, 2014. gadā, apvienojoties biedrībai “Ropažu partnerība” un Garkalnes novada vietējai rīcības grupai “Zaļā vārna”, tika izveidota biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”.
  • Adrese: Stadiona iela 3, Ropaži, (Ūdenstornis), Ropažu novads, LV-2135.
  • Administratīvā vadītāja: Eva Haberkorne-Vimba, tālr. 29210007,  e-pasts: eva.haberkorne@gmail.com.
  • Darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai no plkst.  9.00–17.00 (iepriekš piesakoties pa tālruni).
  • Mājaslapa: www.ropazigarkalne.lv
Foto galerija: 

Pievienot komentāru