“Talsu rajona partnerība” teritorijas attīstībai – jau 12 gadus

GalerijaPrint

Biedrība “Talsu rajona partnerība” aktīvi darbojas jau kopš 2004. gada, un no 2007. līdz 2008. gadam tās teritorijā atbalstītie 27 projekti bija pirmie LEADER projekti, kurus īstenoja biedrības.

Iepriekšējā plānošanas periodā ELFLA (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) programmā tika izsludinātas 8 projektu konkursu kārtas, kurās pavisam iesniedza 196 projektus, no tiem finansiālu atbalstu ieguva 97. Šim periodam raksturīga iezīme bija iedzīvotāju aktivizēšanās, darbojoties biedrībās un nodibinājumos, 41 projektu īstenoja nevalstiskās organizācijas. Ar projektos iegūto finansējumu tika iekārtoti iedzīvotāju atbalsta centri, piemēram, ģimeņu atbalsta centram „Brīnumiņš” iegādāts materiāls Montesori nodarbībām, aprīkojums bezmaksas veselības pārbaudēm Talsu Diabēta biedrībai un citi. Pašvaldības īstenoja 33 projektus, piesaistot finansējumu iedzīvotāju aktivitāšu centru labiekārtošanai, sporta, bērnu un atpūtas objektu iekārtošanai. Salīdzinoši mazāka aktivitāte bija no uzņēmējiem, tie īstenoja 21 projektu, pamatā tie bija lauksaimnieki un pārstrādes uzņēmumi, piemēram, zemnieku saimniecība, kas specializējas kazkopībā, iegādājās siera un saldējuma ražošanas iekārtas. Vairākas saimniecības paplašināja ogulāju stādījumus.

Savukārt EJZF (Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda) programmā iepriekšējā periodā tika izsludinātas 9 projektu konkursu kārtas, tajās tika iesniegti 150 projekti, no tiem atbalstu ieguva 82. Šajā programmā finansējumu 29 projektiem ieguva nevalstiskās organizācijas un 38 projektiem pašvaldības, kā arī 12 komersanti. Pašvaldības rekonstruēja ceļus un sakārtoja vairākus aktivitāšu centrus, āra aktivitāšu objektus, piemēram, skeitparku Rojā, bērnu rotaļu laukumu Mērsragā un vēl vairākus citus. Aktīvi projektu iesniedzēji bija Rojas tūrisma biedrība un biedrība “Rasa” Rojupē, kas īstenoja vairākus interesantus tūrisma un jauniešu aktivitāšu projektus Rojas novadā.

Šajā plānošanas periodā biedrība “Talsu rajona partnerība” ir viena no sešām vietējām rīcības grupām Latvijā, kurai pieejams ne vien ELFLA, bet arī EJZF finansējums, kuru iespējams piesaistīt Rojas un Mērsraga pagastu iedzīvotājiem. Jau ir izsludināti divi projektu konkursi, un šobrīd projekti tiek vērtēti.

ELFLA programmā ir noticis pirmais projektu konkurss, kurā izsludinātas visas rīcības un iesniegto projektu skaits pārsniedza 60. Pozitīva iezīme ir uzņēmēju aktivitātes palielināšanās. Pašvaldību un nevalstisku organizāciju aktivitāte ir palikusi nemainīgi līdzīgā pozīcijā, biedrību iesniegto projektu skaits ir nedaudz lielāks. Ir apstiprināti pirmie projekti, daži no tiem: Talsu novada pašvaldības projekti„ Novadpētniecības un ekspozīcijas atjaunošana Spāres muižā” un ”Krēslu iegāde Pastendes kultūras namam un Spāres tautas namam”, biedrības „Esi aktīvs vējdzirnavu pakājē!” projekts teritorijas labiekārtošanai un sporta kompleksa ierīkošanai, SIA „Kuršu krogs” projekts „Maizes un konditorijas ceptuves izveide”.

Kopumā biedrībai teritorijas attīstībai ELFLA fonda ietvaros ir pieejams finansējums 1 570 493,38 eiro apmērā, EJZF fonda ietvaros 1 404 401041 eiro apmērā.

Biedrība „Talsu rajona partnerība” sadarbojas ar visām vietējās rīcības grupām Latvijā, kā arī Latvijas Lauku forumu. Biedrībai ir cieša sadarbība ar Talsu, Rojas un Mērsraga pašvaldībām, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, kā arī ar citām biedrībām: Kurzemes NVO atbalsta centru, Talsu Komersantu klubu, kas ir biedrības „Talsu rajona partnerība” biedri. Laba sadarbība izveidojusies ar Talsu novada fondu, kurš Talsu novadā organizē iedzīvotāju forumus, 2015. gada martā notika jau 4. iedzīvotāju forums, kura galvenā tematika bija Talsu apkaimes ideju darbnīcas, kopā aicinot ikvienas novada pilsētas un pagastu aktīvākos iedzīvotājus, lai izteiktu idejas un meklētu risinājumus savas dzīvesvides uzlabošanai. „Talsu rajona partnerības” pārstāvji piedalījās darba grupu organizēšanā un ideju apkopošanā, kas savukārt tika iekļautas vietējās sabiedrības virzītas attīstības stratēģijā. Iepazīties ar biedrības stratēģiju iespējams šeit http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/apstiprinato-strategiju-saraksts-2/.

Veidojas sadarbība ar vietējiem mājražotājiem un zemnieku saimniecībām, pasākumos un semināros tiek īpaši uzrunāti jaunieši uzņēmējdarbības uzsākšanai, jauniešu centru izveidei un pilnveidošanai.

Antra Jaunskalže,

biedrības “Talsu rajona partnerība” valdes priekšsēdētāja, sabiedrisko attiecību speciāliste

 UZZIŅA

  • Biedrības “Talsu rajona partnerība” administratīvā vadītāja Lolita Pļaviņa, tālr. 22328884; e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv.
  • Biedrības teritorija: Talsu novads ar 4 pilsētām – Sabile, Stende, Talsi un Valdemārpils un 11 pagastiem – Abava, Ārlava, Balgale, Ģibuļi, Ķūļciems, Laidze, Lauciene, Lībagi, Strazde, Vandzene, Virbi; Rojas un Mērsraga novadi.
  • Dibināta 2004. gada 21. decembrī
  • Partnerībā pašlaik darbojas 19 biedri – 3 pašvaldības, 14 biedrības, 1 SIA un 1 privātpersona
  • Biedrības birojs atrodas Talsos, Kr. Valdemāra ielā 21 a.
  • Uz konsultācijām par LEADER projektiem var pieteikties pa tālr. 22328884; e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv.
  • Darba laiks: katru darba dienu no plkst.09.00 – 16.00 (pusdienas laiks no plkst.12.00–13.00). 
Foto galerija: 

Pievienot komentāru