Tērvetes novada uzņēmēju un lauksaimnieku gada balle

GalerijaPrint

Tradicionāli laikā starp Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu un Ziemassvētkiem saviesīgā pasākumā tikās Tērvetes novada uzņēmēji, pašvaldības pārstāvji un viesi.

Pasākuma pirmajā daļā tā dalībnieki veldzējās francūža Freda Ormēna un latvietes Ilzes Lejiņas, kas veido duetu „Viņš un viņa”, muzikālā mīlestības stāstā.

Viesi pateicās saviem sadarbības partneriem. Latvijas attīstības finanšu institūcijas „ALTUM” pārstāvis Māris Eliņš sveica tērvetniekus ar skaisto svētku tuvošanos un sacīja īpašus paldies saviem klientiem – sadarbības partneriem, kuri šajā vakarā atpūtās kopīgajā pasākumā. Nominācijā „Starts 2014” tika izcelts SIA „Tērvetes Maize” īpašnieks Jānis Kurpnieks. Nominācijā „Ģimenes saimniecība” apsveikumus saņēma Inta un Aleksandrs Ivanovi no zemnieku saimniecības „Lielsaukas”. Pārsteiguma balvas par sadarbību saņēma Ina un Artūrs Vestmaņi, kā arī LKS „Dāmnieki” kolektīvs. Latvijas attīstības finanšu institūcija „ALTUM” darbojas ar īpašu uzdevumu – attīstīt un radīt pievienoto vērtību Latvijas tautsaimniecībā. Arī Tērvetes novada uzņēmēji izmanto šīs institūcijas pakalpojumus, lai izveidotu un attīstītu savu uzņēmējdarbību.

Īpašs sveiciens bija atceļojis no Bukaišu pagasta, kura pārvaldes vadītāja Sandra Latiša, izmantojot iespēju, klātesošajiem viesiem no Lauku atbalsta dienesta, teica lielu paldies par biedrības „Skaties tālāk” īstenotajiem projektiem Bukaišu pagastā. Ar šo projektu palīdzību Bukaišos ir ne tikai iekopts skaists parks, bet arī izremontēts tautas nams, padomāts par vientuļajiem pensionāriem, sportistiem, bērniem, kas bez šo projektu īstenošanas netiktu paveikts.

Viešņas no Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra – Jelgavas un Dobeles biroju vadītāja Anna Liscova un Dobeles konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante Raimonda Ribikauska – teica lielu paldies par sadarbību gan Augkopības interešu grupas aktīvistiem (augkopības konsultante Danute Radzeviča), gan mājražotājiem, kuri nupat uzsākuši savu darbību, kā arī tiem mājražotājiem, kuri darbojas šajā jomā jau ilgāku laiku.

Paldies par sadarbību Dobeles konsultāciju biroja augkopības konsultante teica:

z/s „Lielsaukas” – Inta un Aleksandrs Ivanovi,

z/s „Vanagi” – Anita Jegorova un Ģirts Vanags,       

z/s „Saulgriezītes” – Agris un Linda Karloviči,

z/s „Ābelītes” – Andris un Larisa Ābelītes,   

z/s „Osīši” – Alvils un Ilga Grickeviči,

z/s „Silavas” – Jānis un Vaira Mārīte Laiviņi,

z/s „Bieļas” – Kaspars un Antra Lāči.

Savukārt nominācijā „Lauku attīstība” no Annas Liscovas un Raimondas Ribikauskas apsveikumus saņēma:

z/s „Vainadziņi” – Gunta un Jānis Miļūni,

z/s „Dzintarlāči” – Gundars Lācis un Kristīne Liniņa,

SIA „Tērvetes Veltes” – Sandris un Dace Laizāni,

SIA „Tērvetes Maize” – Jānis Kurpnieks,     

SIA „Elite plus” – Ilona un Ēriks Stašinski,

SIA „A.R.D. Mēnestiņš” – Anda Muceniece.

Sveicienus no Augstkalnes vidusskolas bija atveduši šīs skolas dejotāji ar kolektīva vadītāju Rudīti Dudi, kas pateicībā gan novada uzņēmējiem, gan lauku attīstības konsultantei veltīja divas tautas dejas no sava repertuāra. Sadarbība ar Tērvetes novada skolu jaunatni notiek visa gada garumā – sākot ar konkursu pavasarī „Zemes meita, Zemes dēls”, turpinot rudenī ar braucienu pie novada uzņēmējiem, kas skolēniem dod iespēju aizdomāties par nākotnes profesijas izvēli.

Arī jaunizveidotās biedrības „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” biedri aktivizējušies Gada balles apmeklējumam, kuras laikā patīkamu pārsteigumu sagādāja cits citam!

Turpinājumā sekoja dejas ar atraktīvās grupas „G.A.T.E.R.I.S.” muzikālo pavadījumu. Secinājums gada balles noslēgumā gan pasākuma viesiem, gan uzņēmējiem bija viens –šāds pasākums gada pārskatam un kopīgai atpūtai ir nepieciešams katru gadu!

Monta Mantrova,

LLKC Dobeles nodaļas Tērvetes novada lauku attīstības konsultante

           

 

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru