Turpinās pretparazitārā fitolīdzekļa izstrāde

Jau trešo gadu LLU Veterinārmedicīnas fakultātē (VMF) turpinās pētījums par jaunu ārstniecības augu ekstraktus saturoša pretparazitārā fitolīdzekļa izstrādi. Pētījums noris sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultāti un aitu saimniecību SIA “Mikaitas”, kas ir galvenais pētījuma idejas iniciators. Tālākos pētījuma posmos iesaistīsies arī projekta partneri SIA “Veterinārmedicīnas izglītības centrs” un biedrība “Latvijas Aitu audzētāju asociācija”.

Šī gada laikā aktīvākā rosība notiek VMF Pārtikas un higiēnas institūtā. VMF zinātniece Līga Kovaļčuka stāsta, ka vasaras periodā partnera saimniecībā tika veikta profilaktiska aitu klīniskā izmeklēšana un iegūti paraugi parazitoloģiskai izmeklēšanai. Izdalītos paraugus VMF laboratorijā pētīja, atlasīja un uzsāka parazītu audzēšanu bioloģiski pielīdzinātas siltumnīcas apstākļos, lai nodrošinātu mitruma un siltuma apstākļus, kas piemēroti parazītu kāpuru attīstībai (attēlā). Pamatā tika sagatavotas olu un L1 attīstības stadijas kāpuri. Pētījuma fāzē tika izmantota no biškrēsliņa ziedu drogas sagatavots 70 un 50% acetona šķīdinātāja dažādu atšķaidījumu šķīdums (50; 20; 10; 5; 2; 1%) un noteikta šo šķīdumu ietekme uz parazītiem, respektīvi to spēja nogalināt parazītus un olas, salīdzinot ar kontroles pozitīvo un negatīvo grupu. Šajā pētījuma fāzē sagatavotas vairāk nekā 90 parazītu kultivācijas plates un izmēģināti vairāk nekā 60 paraugi. Pēc minētās sistēmas izmeklēta arī biškrēsliņa lapu spirta šķīdinātāja dažādu atšķaidījumu šķīduma ietekme.

“Lai gan patlaban gala rezultāti vēl nav zināmi, tomēr pētījuma gaitā ir manāma dažu Latvijai raksturīgo ārstniecisko augu pretparazitārā ietekme in vitro. Tas dod cerības, ka nākotnē varēs radīt līdzekli, kas samazinātu parazītu radīto negatīvo ietekmi uz dzīvnieku veselību, imunitāti un produktivitāti, tā radot alternatīvus līdzekļus gremošanas sistēmas parazītu, tieši strongilīdu invāzijas mazināšanai aitu ganāmpulkos,” stāsta L. Kovaļčuka.

Vasaras sezona zinātniekiem bijusi ražīga, un lielu interesei radījusi vasaras noslēgumā rīkotā apmaiņas vizīte ar Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātes pētniekiem LLU, kas ļāvusi stiprināt sadarbību un rast idejas jauniem projektiem, kā arī attīstīt jau esošos.

Pētījums “Ārstniecības augu ekstraktu saturoša pretparazitārā fitolīdzekļa izstrāde” ilgst no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2023. gadam 31. maijam. Tas tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā ”Sadarbība”.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta diensts.

Sagatavoja projekta atbalsta saņēmēju grupa
Foto: Kāpuru kultivēšana “siltumnīcas” apstākļos (pētnieku arhīvs)

Uzziņa. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir EIP (Eiropas inovāciju partnerību) tīkla pārstāvis Latvijā, un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 222 9. punktu EIP darba grupas vai atbalsta saņēmēju grupas atspoguļo projektu īstenošanas gaitu, apkopo rezultātus, un tie tiek publicēti VLT mājaslapā.

Pievienot komentāru