Uzmirdz Pilskalnes folkloras kopa „Upmalietes”

Lai dažādotu lauku iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes, Pilskalnes folkloras kopai „Upmalietes” iegādāta skaņu aparatūra, mūzikas instrumenti un tautas tērpi.

Biedrība „Upmales mantinieki” piedalījās ELFLA pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”. Projekts tika iesniegs Aizkraukles rajona partnerībā, kur tika atbalstīts ar mērķi – izdziedāt un popularizēt Pilskalnes pagasta senās dziesmas un papildināt novada svētkus ar tautas tradīcijām. Iedzīvotāji un pasākumu dalībnieki tiks izglītoti, izmantojot dziesmas un dejas, tiks sniegts kultūrvēsturiskā mantojuma baudījums.

 Pilskalnes pagasts ir viens no vislatviskākajiem Lietuvas pierobežas pagastiem ar bagātām kultūrvēsturiskām tradīcijām. Folkloras kopa „Upmalietes” ir nodibināta, lai pārmantotu, saglabātu un nodotu vidējai un jaunākajai paaudzei unikālo vēsturisko mantojumu un veicinātu sadarbību starp Neretas novada, Latvijas un Lietuvas pašdarbības kolektīviem. Laika gaitā arī tautu tērpu komplekti tiks pārmantoti. Iegādājoties skaņu aparatūru, mūzikas instrumentus un tautu tērpus, folkloras kopa „Upmalietes” spēs sniegt kvalitatīvus priekšnesumus biedrības, Pilskalnes pagasta un Neretas novada rīkotajos kultūras pasākumos, gadskārtu tradīciju svētkos un dažādās svinībās.

 Biedrība „Upmales Mantinieki” reģistrēta 2010. gada 29. jūlijā, bet  2011. gada 24. februārī biedrībai tika piešķirts sabiedriskā labuma statuss vairākās jomās. Biedrības mērķi ir sekmēt Pilskalnes un Neretas novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu un ilgtspējīgu attīstību, pilsoniskās sabiedrības attīstību, ceļot iedzīvotāju izglītības, kultūras un pašapziņas līmeni, kā arī saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu Pilskalnes pagastā; popularizēt tautas tradīcijas; veicināt sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, ārvalstu investoriem, valstiskajām un kristīgām, labdarības iestādēm un organizācijām. Biedrība ir organizējusi un organizēs  kultūras pasākumus, dārza svētkus biedrības biedriem, radošās darbnīcas, Pļavas svētkus, sporta spēles u. c.

Projekts tika realizēts 2013. gada 31. jūlijā.

Projekta ietvaros tika iegādāta skaņu aparatūra, jauni mūzikas instrumenti un tautas tērpi.

 

Projekta kopējās izmaksas: Ls 5370,50

Publiskais finansējums: Ls 5370,50

 

Danute Avena,

LLKCAizkraukles  nodaļas Neretas novada Lauku attīstības konsultante

 

Pievienot komentāru