Var pieteikties projektā “Viedās lauku teritorijas 21. gadsimtā”

PielikumiGalerijaPrint

Eiropas Savienības partneru apvienība “Ciematu tīklojuma partnerība” (Village Network Partnership)  izveidota, lai veicinātu Viedo lauku teritoriju/ciematu (Smart Villages) attīstību dažādās Eiropas valstīs un reģionos. Partnerībā piedalās 28 nacionālie eksperti no visām ES valstīm un Apvienotās Karalistes. Projektā paredzēts izveidot tiešsaistes platformu, kas piedāvātu vienā vietā apkopotus kontaktus un informāciju par Viedo ciematu attīstību ES, tajā skaitā ceļa karti lauku teritorijām, kuras vēlas piedalīties Viedo ciematu partnerībā, kā arī piedāvāt jaunus risinājumus un labās prakses piemērus Viedo ciematu attīstībai.

Partnerība ir atvērta jaunu Viedo ciematu dalībai, kuri vēlētos tajā piedalīties un izmantot piedāvātās iespējas, iesniedzot savus pieteikumus līdz šā gada 5. maijam. Lai pieteiktos, dalībniekiem jāatbilst ES Viedo ciematu definīcijai, kā arī partnerības izvirzītiem kritērijiem.

ES definē Viedos ciematus kā kopienas lauku teritorijās. Partnerības ietvaros šī definīcija ir precizēta, nosakot, ka Viedie ciemati:

  • Spēj formulēt, aprakstīt un, ideālā gadījumā, pierādīt ar faktiem vai skaitļiem visām teritorijas vienībām kopīgos izaicinājumus;
  • Izprot jaunās attīstības iespējas, pamatojoties uz vietējo vērtību izvērtēšanu;
  • Ir izstrādājuši viedās stratēģijas un apzinājuši iespējas, kas nepieciešamas pārmaiņu īstenošanai;
  • Sasnieguši taustāmus un, ideālā gadījumā, izmērāmus rezultātus sava “ciemata” līmenī. 

Lai gan Viedo ciematu veidošanai nav noteikti ierobežojumi, tomēr, ņemot vērā “ciemata” būtību, lielākas pilsētas, t. i., ar vairāk nekā 15  000 iedzīvotājiem tiks apstiprinātas dalībai vienīgi labi pamatotos izņēmuma gadījumos.

Būtisks Viedo ciematu attīstības stratēģijas aspekts ir kopīgu energoefektivitātes un digitalizācijas pasākumu īstenošana. Svarīgi ir jau iepriekš kopīgi īstenotie pētījumi, pilotprojekti vai atbalsta izmantošana no KLP (Kopīgās lauksaimniecības politikas), t. sk. LEADER/CLLD, ES Kohēzijas politikas instrumentiem, Apvārsnis-2020, Interreg, The Connecting Europe Facility, Europe for Citizens un citām programmām. Savukārt Viedā ciemata un tā kopīgas stratēģijas izveide dod papildus iespējas finansējuma saņemšanai pašu ciematu attīstības mērķiem no iepriekš minētajiem avotiem.   

Partnerības izveidošanas sākuma posmā projektā jau tikuši iekļauti šādi Viedie ciemati: Raudanmaa (Somija), Dingle (Īrija), Kythera (Grieķija), Mukarov (Čehija), Moans-Sartoux (Francija). Plašāka  informācija par Viedo ciematu tīklu (Smart Village Network) ir pieejama šeit (angļu valodā): https://www.smart-village-network.eu/network.

Viedo ciematu tīklā līdz šim reģistrēti arī trīs Viedie ciemati no Baltijas valstīm, kurus pārstāv biedrība “Jūras zeme”, PPP asociācija “Zied zeme” Latvijā un Harju novada ciematu asociācija Igaunijā. Informācija par Latvijas iesaistīto organizāciju aktivitātēm pieejama šeit (latviešu valodā): http://www.ziedzeme.lv/lv/projekti/zied_zeme_strategija/ un https://juraszeme.lv/index.php/sadarbibas-projekti/projekts-smart-villages-leader-network/.

Lūdzam skatīt projektā iesaistīto viedo ciematu profilus (angļu valodā) pievienotajā pielikumā.

Partnerībā iekļautajiem Viedajiem ciematiem iespējams pievienoties vēl 2 vai 3 dalībniekiem no Latvijas, iesniedzot savus pieteikumu līdz šā gada 5. maijam. Lai piedalītos,  nepieciešams aizpildīt tiešsaistē izveidotu pieteikuma formu, kas atrodama šeit: https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application.

Pieteikuma iesniegšanas procesā palīdzību gan konsultāciju, gan pieteikumu iesniegšanas veidā angļu valodā var sniegt projekta partnerības valstu eksperti. “Ciematu tīklojuma partnerību”, kā arī Viedo ciematu tīklu vada Briselē bāzētā E40 grupa (https://www.e40.eu/), un tās sadarbības partneris Latvijā ir Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs (https://www.lu.lv/cets/lat/). Gadījumā, ja rodas papildu jautājumi vai nepieciešama informācija, lūdzam sazināties ar Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības attīstības akadēmisko studiju centra eksperti Zani Zeiboti (e-pasts: zane.zeibote@lu.lv; tel. 29417214).

Ieguvumi no pieteikšanās un dalības partnerībā

Viedajiem ciematiem, kuri būs pieteikušies dalībai partnerībā līdz šā gada 5. maijam šeit: https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application, neatkarīgi no tā, vai tie tiks vai netiks apstiprināti pilnvērtīgai dalībai projektā, tiks piešķirta iespēja apmeklēt partnerībā iekļautos Viedos ciematus un dalīties pieredzē, ja tiks izteikta šāda vēlme. Viena no projekta aktivitātēm ir studiju vizītes Viedajos ciematos. Dalībniekiem, kuri būs pieteikušies partnerībai līdz š. g. 5. maijam un izteikuši interesi piedalīties pieredzes apmaiņā, būs iespēja apmeklēt partnerības Viedos ciematus,  dalībnieku ceļa un apmešanās izdevumi tiks segti no šī projekta līdzekļiem.

Tiem Viedajiem ciematiem, kuri būs pieteikušies dalībai partnerībā līdz šā gada 5. maijam un tiks apstiprināti pilnvērtīgai dalībai projektā, būs nodrošinātas arī papildus konsultācijas, mācības un cita veida atbalsts, lai palīdzētu pilnveidot un attīstīt sava Viedā ciemata stratēģiju.

Neatkarīgi no pieteikšanās dalībai partnerībā visiem ciematiem, kuri vēlētos izmantot projekta tiešsaistes platformā piedāvātos “viedos risinājumus”, tiks nodrošināta šāda iespēja. Turklāt visiem interesentiem būs iespēja iekļūt projekta tiešsaistes platformas kontaktu sarakstā/datu bāzē un saņemt regulāru informāciju par projekta jaunumiem. Jebkuram ieinteresētajam ciematam būs iespēja arī pievienoties Viedo ciematu tīklam, kurš turpinās atbalstīt un informēt tā biedrus par Viedo ciematu attīstību.

Ja esat ieinteresēti un vēlaties piedalīties “Ciematu tīklojuma partnerībā”, izmantojot kādas no iepriekš minētajām iespējām, lūdzu, sazinieties ar Latvijas projekta eksperti Zani Zeiboti (e-pasts: zane.zeibote@lu.lv; tel. 29417214).

Sīkāka informācija atrodama pievienotajos failos.

Foto galerija: 

Pievienot komentāru