Viesītes novadā liela interese par LEADER

No šī gada 1. februāra līdz 1. martam biedrība „Lauku partnerība „Sēlija”” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas otro kārtu.

Viesītes novadā 11. janvārī notika biedrības “Lauku partnerība “Sēlija”” seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem „Kā sagatavot projektu pieteikumus LEADER programmas 2017. gada projektu konkursam”.  Seminārā piedalījās gandrīz četrdesmit interesenti no Viesītes, Jēkabpils, Salas, Aknīstes novadiem un Jēkabpils pilsētas: dažādu biedrību pārstāvji, uzņēmēji, kultūras namu vadītāji, pašvaldību un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Jēkabpils biroja darbinieki. Projektu otrās kārtas kopsumma ir 663 400 eiro.

Savā uzrunā “Lauku partnerības “Sēlija”” administratīvā koordinatore Skaidrīte Medvecka teica: „Semināra dalībniekiem ir viena kopīga būtiska iezīme – vēlme un gatavība tuvākajos gados savu dzīvi saistīt ar Latviju. Par to liecina viņu interese par iespējām īstenot savas ieceres šeit, Sēlijā, pārliecībā, ka ar savu darbību varēs uzlabot savus un apkārtējo cilvēku dzīves apstākļus. Ir sanākuši tie, kam ir īstenojamas idejas – visu uzlabojumu vērtīgākais pamats – un tie, kuru darba pienākums ir šiem aktīvajiem cilvēkiem sniegt profesionālus padomus pieejamā LEADER programmas finansējuma sekmīgā piesaistīšanā – lauksaimnieku konsultanti Ligita un Irēna, Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja Judīte Podniece  un partnerības cilvēki. Tikai darbojoties tandēmā, varēsim īstenot mūsu partnerības stratēģijas moto “Lauki – vide, kur vērts dzīvot”.”

Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja Judīte Podniece semināra dalībniekiem izskaidroja nosacījumus un projekta veidlapas aizpildīšanu, kā arī atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. LP “Sēlija” izpilddirektore Ieva Jātniece iepazīstināja ar rīcību rezultatīvajiem rādītājiem un vērtēšanas kritērijiem. Notika diskusija par LEADER projektu izstrādes un ieviešanas jautājumiem.

Saukas pagasta zemnieku saimniecības „Vilciņi” vadītāja Sabīne Zupa atzina, ka seminārs bija vērtīgs, jo īpaši tika izskaidrotas vadlīnijas un vērtēšanas kritēriji.  Daudziem semināra dalībniekiem tika sniegtas individuālas konsultācijas. 

Vietējā sabiedrība “Lauku partnerības “Sēlija”” teritorijā ir rosināta darboties, lai uzsāktu jaunas lietas, lai noticētu, ka gandrīz viss ir iespējams, ja vēlas un aktīvi darbojas. Darbs partnerībā veido pievienotu vērtību teritorijai.

Ligita Kadžule,

Salas novada un Viesītes novada (Viesītes un Saukas pagasta) lauku attīstības konsultante

Pievienot komentāru