Zūrās liela interese par Lauku attīstības programmu

LLKC Ventspils nodaļa 25. martā sadarbībā ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) Ziemeļkurzemes reģionālo lauksaimniecības pārvaldi Zūru angārā, Ventspils novadā, rīkoja informatīvu semināru. Galvenā tēma bija Lauku attīstības programmas aktualitātes un pasākumi, kā arī dažādas finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvotājiem.

Kā jau iepriekš tika solīts, seminārā piedalījās arī Juzefa Kļava – LAD Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja. Dalībnieku bija daudz, un interese par seminārā aplūkotajām tēmām – ļoti liela.

Semināra ievadā Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās pārvaldes pārstāve Sabīne Jaunbirze pastāstīja par aktualitātēm un likumdošanas prasībām mēslu krātuvju būvniecībā.

Ira Jākobsone, VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum” filiāles vadītāja, informēja par zemes iegādes kreditēšanas programmu. Šī programma paredzēta lauksaimniecības uzņēmumiem lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei.

LAD Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja Juzefa Kļava ievadīja tematu par Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gada aktualitātēm. J. Kļava atgādināja klātesošajiem uzturēt atbilstošā kārtībā lauksaimniecības zemes, kas pieteiktas platību maksājumiem. Svarīgi ir nopļaut un novākt atbalstam pieteikto platību, kā arī šajā platībā nedrīkst būt dedzinātas krūmu vai atkritumu vietas.

Liāna Krūmiņa, LAD Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja, stāstīja par ES atbalsta veidiem un prasībām to īstenošanā. Viņa norādīja, ka šajā plānošanas periodā liela vērība tiks pievērsta projektos norādīto mērķu īstenošanai un rezultatīvo rādītāju sasniegšanai. Ja rezultatīvie rādītāji netiks sasniegti, atbalsts tiks proporcionāli samazināts vai pagarināts projekta uzraudzības periods. Sevišķi L. Krūmiņa ieteica uzmanīties jaunajām saimniecībām.

Par aktualitātēm tiešajos maksājumos stāstīja LAD Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes ES tiešo maksājumu daļas vadītājs Andris Balandins. Savukārt par valsts subsīdijām informēja LAD Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta, zivsaimniecības un LEADER pasākumu daļas vadītāja Juta Dreiberga.

Noslēguma informatīvais seminārs notiks 27. martā Talsos, Lielajā zālē, Kareivju ielā 7. Arī šajā seminārā piedalīsies LAD Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja Juzefa Kļava. Visi interesenti laipni aicināti!

Gita Langberga,

Ventspils novada lauku attīstības konsultante

Ilze Ventiņa,

LLKC Talsu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Pievienot komentāru