Jaunumi

 Projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros tiek īstenots aktīvais nodarbinātības pasākums "Pasākums noteiktām personu grupām" (turpmāk - pasākums). 

No š.g. 1.–3. jūnijam Rīgā notiks Eiropas lauksaimnieku organizācijas COPA-COGECA Prezidija sēde, uz kuru ieradīsies vairāk nekā 100 lauksaimnieki no visas Eiropas Savienības (ES).

Saulainā pavasara sestdienā, 9. maijā, Aucē notika Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Dobeles nodaļas un Auces novada kultūras centra kopīgi rīkotais Pavasara gadatirgus.

Vietējo produktu veikaliņš, mājražotāju darbnīca un lauku darbu demonstrācija – tā ir daļa no jaunā satura, ko krīzes laikā pieklusušajam, bet šogad dzīvību atguvušajam atpūtas centram «Rožmalas» plāno piešķirt jaunie saimnieki.

COPA-COGECA darba grupā Fitosanitārie jautājumi Latviju pārstāvēja eksperts Andrejs Vītoliņš.

 

Riga, 16 April 2015 – Strengthening of rural and agricultural advisory systems that are vitally important for  economic development of every country, and establishing a closer cooperation with EU Member States in this area, are the topics of the joint decl

Riga, 13 April 2015 – On 15-16 April in Riga, the International Conference “Rural and Agricultural Advisory Systems (RAAS): Best Practices and Experiences in the Eastern Partnership” will bring together high-level rural policy-makers and experts of agricultural advisory systems from the European

Nu jau par tradīciju kļuvis aicināt amatniekus, zemniekus, uzņēmējus, tūrisma speciālistus un namamātes no Skrīveru, Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu, Krustpils, Jēkabpils, Viesītes, Jaunjelgavas un Madonas novadiem uz Aizkrauklē rīkoto Pārnovadu uzņēmēju dienu. Šogad, 28.

Lapas