Informatīvais seminārs - Neizmantotu, ar kokiem aizaugušo zemju sakārtošana