Informatīvs seminārs - Aktualitātes lauku un mežu apsaimniekotājiem 2015.gadā

Datums: 
13. Marts, 2015
Reģions: 
Vieta: 
Allažu pagasts

Informācija par ar kokiem aizaugušo nemeža zemju platībām Siguldas novadā. MK noteikumi Nr. 635 „Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to”. Grozījumi Meža likumā, neizmantoto zemju apsaimniekošanas iespējas. Iespējas pieteikties platību maksājumiem.

Pielikums: 
PielikumsIzmērs
info_4_allazi_13.04.doc609.5 KB
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: