Informatīvs seminārs Valkas nov. | Aktuālais meža apsaimniekošanā - pieejamais ES atbalsts, īstenošana, atskaites. Cirsmas vērtības noteikšana

Datums: 
27. Novembris, 2019
Reģions: 
Vieta: 
Kārķu pagasta tautas nams

Nepieciešamie priekkšnoteikumi un dokumentācija, lai pretendētu uz atbalsta saņemšanu mežsaimniecības apakšpasākumā"meža ieaudzēšana"un "meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcināto mežaudžu atjaunošana". Dabas aizsardzības prasības
meža apsaimniekošanā ĪADT un ārpus tām. Cirsmas vērtības noteikšanas principi. Faktori, kas jāņem vērā slēdzot koksnes pārdošanas
līgumus.

Kontaktinformācija: 
Andris Vīrs 64250210; 26108426 andris.virs@mkpc.llkc.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
8zv_programma_6665-1.pdf51.03 KB
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: