Mežsaimniecības konference meža īpašniekiem 2022

Datums: 
23. Novembris, 2022
Reģions: 
Vieta: 
Ogres centrālā bibliotēka

Meža īpašniekus, apsaimniekotājus un nozares uzņēmējus aicinām piedalīties “Mežsaimniecības konferencē meža īpašniekiem 2022”, kas norisināsies 23. novembrī no plkst. 10.00. Konferenci organizē Zemkopības ministrija (ZM) sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Meža konsultāciju pakalpojumu centru.

Aicinām konferenci apmeklēt klātienē Ogres centrālajā bibliotēkā, Brīvības ielā 35, Ogrē, vai arī pieslēgties tiešsaistes formātā www.laukutikls.lv un www.llkc.lv no plkst. 10.00, iepriekš reģistrējoties. Konferenci vadīs žurnālists Armands Tripāns, daloties arī savos iespaidos par meža īpašnieku stāstiem Latvijā. Konferences norisei izvēlētā vieta – Ogres centrālā bibliotēka – nodota ekspluatācijā aizvadītā gadā kā lielākā pasīvā sabiedriskā ēka Latvijā, kuras būvniecībā izmantots kokmateriāls.

Galvenā tematika konferencē būs saistīta ar aktualitātēm meža apsaimniekošanā. Klausītāji tiks informēti par ZM plānoto ES atbalstu mežsaimniecībai Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) Stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam ietvarā un sagaidāmajām izmaiņām atbalsta saņemšanas nosacījumos. Tiks apskatīti KLP ietvertie zināšanu un prasmju pārneses pasākumi, kā arī informācija par konsultācijām privāto mežu īpašniekiem. Konferences laikā dalībnieki tiks aicināti izteikt viedokli par svarīgākajām temām apmācībām un pieredzes apmaiņas pasākumiem, arī konsultācijām.

Konferencē meža īpašniekiem būs iespēja uzzināt arī par Valsts meža dienesta aktualitātēm, situāciju ar egļu astoņzobu mizgraužu izplatību, par LVM GEO lietotnē publiski pieejamiem meža inventarizācijas datiem un to izmantošanas iespējām ikdienas meža apsaimniekošanā. Arī par Dabas aizsardzības pārvaldes darbībām LIFE-IP projekta “LatViaNature” ietvaros un redzējumu par dabas saglabāšanas mērķu sasniegšanu mežu teritorijās. 

Dalībniekiem jautājumus būs iespējams uzdot gan reģistrējoties dalībai konferencē, gan konferences norises laikā. Konferences noslēgumā interesentiem, kas to apmeklēs klātienē, būs iespēja gida pavadībā apskatīt Ogres centrālās bibliotēkas telpas.

Konferences programma

Pieteikties konferences dalībai klātienē vēlams līdz 20. novembrim: https://www.mittoevents.com/mezu-konference-23112022-2/

Turpmāko informāciju par konferenci atradīsiet tīmekļa vietnē www.mkpc.llkc.lv

Raimonds Bērmanis
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
filiāles Meža konsultāciju pakalpojumu centra direktors
Tālr.: +371 63050477
E-pasts: mkpc@mkpc.llkc.lv
www.mkpc.llkc.lv

Kontaktinformācija: 
Raimonds Bērmanis, Tālr.: +371 63050477, mkpc@mkpc.llkc.lv
Reģions filtram: