E- semināri meža īpašniekiem

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros ir sagatavojis un piedāvā meža īpašniekiem BEZMAKSAS informatīvos e-seminārus. Tajos varēs uzzināt svarīgāko informāciju par valsts un ES likumdošanu un izmaiņām, pieejamo valsts un ES atbalstu meža īpašniekiem, Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam aktivitātēm un citām meža, vides, lauku nozares un valsts pārvaldes institūciju aktualitātēm.

Semināri ir izveidoti pēc reģionālā principa, lai meža īpašniekiem būtu iespēja uzzināt par aktuālo konkrētā reģionā. Par aktuālām tēmām informēs katra reģiona MKPC nodaļu speciālisti un attiecīgās tēmas Latvijas Valsts mežzinātnes institūta (LVMI) “Silava”, Valsts meža dienesta (VMD) un Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) eksperti.

Latgales e-semināra saturs:

E-semināra video: https://ej.uz/x9z8

 1. Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbība, LAP pasākumi un iespējas meža īpašniekiem - Astrīda Rudzīte, Preiļu nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante
 2. Aktuālais par ES atbalstu meža īpašniekiem - Aigars Babris, Dienvidlatgales mežsaimniecības konsultants  
 3. Kompensācijas maksājums par NATURA 2000 meža teritorijām - Aigars Babris, Dienvidlatgales mežsaimniecības konsultants 
 4. Meža inventarizācija, termini, datu aktualizācija - Viktors Jurčenko, Rēzeknes nodaļas vecākais mežsaimniecības konsultants
 5. Meža audzēšanas riski Latvijā un LatgalēMaikls Mūrmanis, Ludzas nodaļas vecākais mežsaimniecības konsultants
 6. Meža reproduktīvais materiāls un stādīšana - Diāna Agafonova, Ludzas  nodaļas mežsaimniecības konsultante
 7. Aktuālais meža apsaimniekošanā: Cirsmu plānošana, stigošana, vērtības noteikšana, cenas - Maikls Mūrmanis, Ludzas nodaļas vecākais mežsaimniecības konsultants
 8. Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums - Agnis Šmits, Dr.biol. LVMI “Silava” vadošais pētnieks
 9. Egļu astoņzobu mizgrauža monitorings un ierobežošana - Agnis Šmits, Dr.biol. LVMI “Silava” vadošais pētnieks
 10. Dabas skaitīšana - Irisa Mukāne, DAP, dabas skaitīšanas vadītāja 

Zemgales e-semināra saturs:

E-semināra video: https://ej.uz/ikx4

 1. Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) un LAP pasākumi, iespējas meža īpašniekiem - Esmeralda Kalderauska, Tukuma nodaļas mežsaimniecības konsultante
 2. ES atbalsts meža īpašniekiem - Inga Buša, Sēlijas nodaļas mežsaimniecības konsultante
 3. Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām - Inga Buša, Sēlijas nodaļas mežsaimniecības konsultante
 4. Aktuālā informācija meža īpašniekiem - atjaunošana un jaunaudžu kopšana, meža inventarizācija un termiņi, datu aktualizācija - Rita Daščiora, Rīgas reģionālās nodaļas mežsaimniecības konsultante
 5. Aizaugušo lauksaimniecības zemju apsaimniekošanas iespējas - Rita Daščiora, Rīgas reģionālās nodaļas mežsaimniecības konsultante
 6. Aktualitātes par meža stādīšanu - Esmeralda Kalderauska, Tukuma nodaļas mežsaimniecības konsultante
 7. Mežam kaitīgo organismu monitorings un prognozes (kaitēkļi, slimības u.c.) - Oskars Zaļkalns, Dr. silv.,VMD, inženieris meža aizsardzības jautājumos
 8. Aktuālais, kad labāk cirst mežu – cenas, vērtības noteikšana, kas to iespaido, izsoles u. c. - Artis Misiņš, MKPC, mežsaimniecības projektu vadītājs
 9. Dabas skaitīšana - Irisa Mukāne, DAP, dabas skaitīšanas vadītāja

Vidzemes e-semināra saturs:

E-semināra video: https://ej.uz/9jbm

 1. Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) un LAP pasākumi, iespējas meža īpašniekiem - Diāna Supe, Ziemeļaustrumu nodaļas mežsaimniecības konsultante
 2. ES atbalsts meža īpašniekiem - Mairita Bondare, Madonas nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante
 3. Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām - Mairita Bondare, Madonas nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante
 4. Meža inventarizācija, termiņi, datu aktualizācija - Velga Senkovska,  Limbažu nodaļas mežsaimniecības konsultante
 5. Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums - Agnis Šmits, Dr.biol. LVMI “Silava” vadošais pētnieks
 6. Egļu astoņzobu mizgrauža monitorings un ierobežošana - Agnis Šmits, Dr.biol. LVMI “Silava” vadošais pētnieks
 7. Meža atjaunošana un ieaudzēšana - Elvīra Grasmane, Limbažu nodaļas mežsaimniecības konsultante
 8. Kas jāņem vērā, slēdzot meža (cirsmas) pirkuma līgumu - Andris Vīrs, Ziemeļvidzemes vecākais mežsaimniecības konsultants
 9. Dabas skaitīšana - Irisa Mukāne, DAP, dabas skaitīšanas vadītāja

Kurzemes e-semināra saturs:

E-semināra video: https://ej.uz/s9ot

 1. Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbība, LAP pasākumi un iespējas meža īpašniekiem - Agrita Šēnberga, Dienvidkurzemes nodaļas mežsaimniecības konsultante
 2. ES atbalstu meža īpašniekiem - Maruta Pragulbicka, Dienvidkurzemes nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante
 3. Kompensācijas maksājums par NATURA 2000 meža teritorijām - Maruta Pragulbicka, Dienvidkurzemes nodaļas vecākā mežsaimniecības konsultante
 4. Meža atjaunošanas veidi un ieaudzēšanas paņēmieni - Valdis Usne, Ziemeļkurzemes mežsaimniecības konsultants
 5. Meža inventarizācija, termiņi, datu aktualizācija - Agrita Šēnberga, Dienvidkurzemes nodaļas mežsaimniecības konsultante
 6. Aktuālais, kad labāk cirst mežu – cenas, vērtības noteikšana, kas to iespaido, izsoles u. c. - Artis Misiņš, MKPC, mežsaimniecības projektu vadītājs
 7. Mežam kaitīgo organismu monitorings un prognozes (kaitēkļi, slimības u.c.) - Oskars Zaļkalns, Dr. silv.,VMD, inženieris meža aizsardzības jautājumos
 8. Ugunsdrošības prasības mežā. Kas jāzina un kā sagatavoties meža īpašniekiem ugunsnedrošam periodam - Oskars Zaļkalns, Dr. silv., VMD, inženieris meža aizsardzības jautājumos
 9. Dabas skaitīšana - Irisa Mukāne, DAP, dabas skaitīšanas vadītāja

Cienījamie meža īpašnieki, sev interesējošus jautājumus varat uzdot sazinoties ar mūsu mežsaimniecības konsultantiem un Jums tiks sniegtas kompetentas atbildes.

 

Pievienot komentāru