3 dienu seminārs "Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana"

Datums: 
13. Maijs, 2014 līdz 13. Jūnijs, 2014
Reģions: 
Vieta: 
Dobele

1.diena

13.05.2014., otrdiena

Lektore Elita Aplociņa

Tēmas:

• vispārējās tiesiskās un normatīvās prasības pārtikas mājražotājiem (ES,LR un MK noteikumi);
• nosacījumi mājražotāja darbībai :pārtikas nekaitīguma nodrošināšanai, izsekojamība
•  nekaitīguma un kvalitātes prasības izejvielām un gataviem pārtikas produktiem. Labas prakses vadlīnijas mājražotājiem 
• likumdošana bioloģiskajā lauksaimniecībā; uzņēmuma audits un sertifikācijas prasības lauksaimniecības produkcijas ražošanas saimniecībā;
• dzīvnieku audzēšana un ēdināšana kvalitatīvas piena un gaļas produkcijas ieguvei; barības devu optimizēšana; dzīvnieku labturība;

2.diena

30.05.2014., piektdiena

Lektore Dzidra Kreišmane

Tēmas
• augkopības un lopkopības produkcijas kvalitātes nodrošināšanas iespējas un problēmas bioloģiskajā lauksaimniecībā;
• barības elementu nodrošinājums kultūraugiem bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā un to ietekme uz produkcijas kvalitāti

 

3.diena

13.06.2014., piektdiena

Praktiskā nodarbība -  Labas prakses piemērs bioloģiskajā z/s " Vizbuļi" , Penkule, Dobeles novads                                                                                                                                                                   

 

KONTAKTPERSONA

Skaidrīte Velberga

Tālr.63781739, 63781740 (sekretāre)

skaidrite.velberga@dobele.lv

Ievietoja: Raimonda Ribikauska