Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem

Datums: 
10. Aprīlis, 2015
Reģions: 
Vieta: 
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Semināra laiks: 10.00 - 13.00
Tēmas:
Aktualitātes par tiešajiem maksājumiem un jaunā sistēma no 2015. gada.
Aktualitātes par vienotā platību maksājuma - „Zaļināšanas maksājuma” nosacījumiem.
Aktualitātes Lauku attīstības programmas 2014.-2020. pasākumos un to ieviešanā.

Lektori:
Viesturs Reinfelds,LAD Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītājs
Inese Robežniece, LAD Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja vietniece

Tālrunis informācijai: 26316459, Raimonda Ribikauska

Pielikums: 
Reģions filtram: