SEMINĀRS „KO PAŠVALDĪBA VAR SNIEGT UZŅĒMUMAM/ KĀ PAŠVALDĪBAI SADARBOTIES AR UZŅĒMĒJIEM”

Datums: 
13. Maijs, 2015
Reģions: 
Vieta: 
Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs - 3. stāvs

Norises laiks un vieta: 13.05.2015. Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs, Kooperatīva iela 6, ( 3.stāvs) Preiļi
Latgales plānošanas reģions Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros laika periodā no 2014. gada 4.marta līdz 13.maijam rīkos mācību seminārus Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvjiem, Latgales plānošanas reģiona komercdarbības konsultantiem, uzņēmējiem, augstākās izglītības iestāžu, zinātnes institūciju pārstāvjiem u.c. interesentiem.

MĀCĪBU MĒRĶIS: Veicināt uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību, aktivizēt vietējos resursus un vietējās partnerības starp uzņēmējiem, pašvaldībām, augstākās izglītības iestādēm, zinātnes institūcijām un plānošanas reģionu, kā arī stiprināt pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības veicināšanas jomā.

PASNIEDZĒJA: Inese Matisāne
2007.gadā Biznesa augstskolā "Turība" ir iegūts profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, iegūtā kvalifikācija - uzņēmumu un iestāžu vadītājs. 12 gadu pieredze pašvaldības darbā kā projektu vadītājai, darba pieredze un kapacitāte paaugstināta, strādājot Līvānu novada domē un Preiļu novada domē. Liela pieredze pārrobežu projektu pieteikumu izstrādē un vadībā, veiksmīga sadarbība ar Biedrību "Eiroreģions "Ezeru zeme"". Kopš 2008.gada vada savu uzņēmumu SIA "MVS+", kas sniedz konsultācijas biznesa plānu sagatavošanā; izstrādā projekta pieteikumus uzņēmumiem, zemnieku saimniecībām, biedrībām; organizē un pasniedz apmācību kursus, lekcijas, seminārus.

Lektora/moderatora pakalpojumus nodrošina: SIA “ Mācību centrs plus”

DARBA KĀRTĪBA:
9.45 – 10.00 Reģistrācija
10.00 – 11.30 Regulāru pašvaldību tikšanos ar uzņēmējiem nozīme. Veidot vai neveidot uzņēmēju padomes pašvaldībās. Kādus jautājumus uzņēmēji var ietekmēt pašvaldībās
11.30 - 11.45 Kafijas puze
11.45 – 14.15 Kādas funkcijas pašvaldība var deleģēt uzņēmējiem. Kopīgu pasākumu, semināru, apmaiņas braucienu rīkošana. Sadarbības labās prakses piemēri dažādās pašvaldībās u.c.

SEMINĀRA DARBA VALODA - latviešu valoda.
DALĪBAS MAKSA: bez maksas. Semināru norise tiek apmaksāta no projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde”
Nr. 4.3-24/NFI/INP-001 līdzekļiem.
Semināru laikā tiks nodrošināta ēdināšana.
PIETEIKŠANĀS: obligāta, sūtot e-pasta vēstuli ar pieteikuma anketu Sarmītei Teivānei uz e-pasta adresi sarmite.teivane@latgale.lv
Sīkāka informācija pa tālruni: tālr. 29118992.

Reģions filtram: