Informatīvā diena Codes pagastā.-Jaunākais par ES atbalstu jaunajiem lauku uzņēmējiem.