Informatīvā diena Ceraukstes pagastā – Jaunākais par ES atbalstu jaunajiem lauku uzņēmējiem